Znanje, to su zlatne lestvice preko kojih se ide u nebesa; znanje je svetlost koje osvetljava naš put kroz život i vodi nas u budućnost punu večne slave. - Činija Citata

Znanje, to su zlatne lestvice preko kojih se ide u nebesa; znanje je svetlost koje osvetljava naš put kroz život i vodi nas u budućnost punu večne slave.


znanje-to-su-zlatne-lestvice-preko-kojih-se-ide-u-nebesa-znanje-svetlost-koje-osvetljava-na-put-kroz-ivot-i-vodi-nas-u-budunost-punu-vene-slave
mihajlo pupinznanjetosuzlatnelestviceprekokojihseidenebesaznanjesvetlostkojeosvetljavanaputkrozživotvodinasbudućnostpunuvečneslavesu zlatnezlatne lestvicelestvice prekopreko kojihkojih sese ideide uu nebesaznanje jeje svetlostsvetlost kojekoje osvetljavaosvetljava našnaš putput krozkroz životživot ii vodivodi nasnas uu budućnostbudućnost punupunu večnevečne slavesu zlatne lestvicezlatne lestvice prekolestvice preko kojihpreko kojih sekojih se idese ide uide u nebesaznanje je svetlostje svetlost kojesvetlost koje osvetljavakoje osvetljava našosvetljava naš putnaš put krozput kroz životkroz život iživot i vodii vodi nasvodi nas unas u budućnostu budućnost punubudućnost punu večnepunu večne slave

Znanje je svetlost koje osvetljava naš put kroz život.Ima ljudi čiji je život trag u vodi. Nevidljivi su, nečujni, nestvarni, bez otisaka u peščanoj pustinji čovečnosti. Ne znamo odakle su među nas došli, a kad odu, zašto su i kuda otišli. Dok su bogovi zemljom greli, tako smo ih prepoznavali. Kad nas napustiše, od njihove moći ljudi naslediše jedino sposobnost da žive, ali ne da budu.Motivacija vas vodi kroz dan, ali inspiracija vas vodi kroz život.Naš novi čovek, naši novi putevi, naše nove ideje, naš novi kaput, naš novi cilj, naša nova prošlost, naš novi život, naši novi zakoni, naša nova budućnost, naši novi odnosi, naš novi izlaz, naša nova sredina. Sve je oko mene novo a mene hvata naš stari strah.Svemir je jedinstvo svih stvari. Ako postignemo to jedinstvo i poistovetimo se sa njim, onda su udovi našeg tela samo prah i blato, dok su život i smrt, kraj i početak samo smenjivanje dana i noći, koje ne može poremetiti naš unutarnji mir. Koliko ćemo se manje uzbuđivati zbog ovozemaljskog gubitka i dobitka, dobre i loše sreće!Mi kao individue moramo pronaći naš spiritualni put. Mi moramo pronaći našu sopstvenu istinu – i to je bila moja borba kao mladog čovjeka – o čemu se zapravo radi u životu? Dugo mi je trebalo da spoznam da nema previše bitnih stvari u životu, ali ono što je bitno je, da mi jedni druge poštujemo, da održimo i zadržimo našu ljudskost, i naše zajedničko biti čovjek preko svih zastava i religija i svega onoga što one predstavljaju.