Zna se ko namešta antenu a ko viče ‘ne valja’ xD


zna-se-ko-name-antenu-a-ko-vie-ne-valja-xd
znasekonametaantenuviče‘nevalja’xdzna sese koko nameštanamešta antenuko vičeviče ‘ne‘ne valja’valja’ xdzna se kose ko nameštako namešta antenuantenu a koa ko vičeko viče ‘neviče ‘ne valja’‘ne valja’ xdzna se ko nameštase ko namešta antenunamešta antenu a koantenu a ko vičea ko viče ‘neko viče ‘ne valja’viče ‘ne valja’ xdzna se ko namešta antenuko namešta antenu a konamešta antenu a ko vičeantenu a ko viče ‘nea ko viče ‘ne valja’ko viče ‘ne valja’ xd

Narodno oduševljenje, to je kad gomila viče, a ne zna zašto viče.Da bi čovek srećno poživeo, treba da zna šta valja, a šta ne valja da čini.A da bi to znao, potrebna mu je vera.Vera je saznanje šta je čovek i radi čega on živi na svetu. I takve vere bilo je i ima u svih razumnih ljudi.Niko ne voli onoga koji uvijek viče ‘daj mi’.Vidim da mnogi puše elektronsku cigaretu… Zna li neko da li ima da se kupi elektronski džoint?! :DKad gnjev bukti u srcu treba paziti da jezik ne viče uzalud.Zna se koja vrsta priča počinje sa: bilo jednom. Ne hvala, već izvesno vreme ne verujem u bajke.