Zna se ko namešta antenu a ko viče ‘ne valja’ xD - Činija Citata

Zna se ko namešta antenu a ko viče ‘ne valja’ xD


zna-se-ko-name-antenu-a-ko-vie-ne-valja-xd
znasekonametaantenuviče‘nevalja’xdzna sese koko nameštanamešta antenuko vičeviče ‘ne‘ne valja’valja’ xdzna se kose ko nameštako namešta antenuantenu a koa ko vičeko viče ‘neviče ‘ne valja’‘ne valja’ xdzna se ko nameštase ko namešta antenunamešta antenu a koantenu a ko vičea ko viče ‘neko viče ‘ne valja’viče ‘ne valja’ xdzna se ko namešta antenuko namešta antenu a konamešta antenu a ko vičeantenu a ko viče ‘nea ko viče ‘ne valja’ko viče ‘ne valja’ xd

Narodno oduševljenje, to je kad gomila viče, a ne zna zašto viče.Od kada su bluetooth slušalice u masovnoj upotrebi, više ne znaš ko je lud a ko priča telefonom…Nije srećan onaj ko ima sve a hoće više, vec je srećan onaj ko ima malo a dosta mu. Ogledni se na njega pa ćeš na drugom svijetu imati sve što poželiš.Nevina si ko PIKADO xDJa samo ne želim da umrem baš sasvim sam. To nije previše što tražim. Bilo bi lepo da imam nekoga ko brine o meni zbog toga ko sam ja, a ne samo zbog mog novca.A pred našim duhovnim očima da nam je sloga i evanđelska ljubav i da ih uzajamnim praštanjem čuvamo kao zenicu oka. Onome, pak, ko nas zlurado zapita ko je ovde ostao pobednik, a ko pobeđeni da znamo i mirno i jasno i sebi i njemu odgovoriti: Ovde su se srela braća koja su to bila i ostala.