Zelim nekoga cije je srce vec bilo slomljeno, pa da on zna kakav je to osjecaj i da nikad ne slomi moje.


zelim-nekoga-cije-srce-vec-bilo-slomljeno-pa-da-on-zna-kakav-to-osjecaj-i-da-nikad-ne-slomi-moje
zelimnekogacijesrcevecbiloslomljenopadaonznakakavtoosjecajnikadneslomimojezelim nekoganekoga cijecije jeje srcesrce vecvec bilobilo slomljenopa dada onon znazna kakavkakav jeosjecaj ii dada nikadnikad nene slomislomi mojezelim nekoga cijenekoga cije jecije je srceje srce vecsrce vec bilovec bilo slomljenopa da onda on znaon zna kakavzna kakav jeje to osjecajosjecaj i dai da nikadda nikad nenikad ne slomine slomi mojezelim nekoga cije jenekoga cije je srcecije je srce vecje srce vec bilosrce vec bilo slomljenopa da on znada on zna kakavon zna kakav jekakav je to osjecajje to osjecaj iosjecaj i da nikadi da nikad neda nikad ne slominikad ne slomi mojezelim nekoga cije je srcenekoga cije je srce veccije je srce vec biloje srce vec bilo slomljenopa da on zna kakavda on zna kakav jezna kakav je to osjecajkakav je to osjecaj ije to osjecaj i daosjecaj i da nikad nei da nikad ne slomida nikad ne slomi moje

Ako voliš nekoga, reci mu to, jer srce može biti slomljeno i rečima koje se ne izgovore...Svi mi koji volimo nekoga cije ime pocinje sa VOtvaraš svoje srce iako znaš da jednog dana može biti slomljeno i u otvaranju srca doživljavaš ljubav i zadovoljstvo koje nikad nisi mislio da je moguće. Uviđaš da je ranjivost jedini način da svom srcu omogućiš da oseti pravi pritisak koji je toliko stvaran da te plaši.Dobro je imati slomljeno srce. To znači da si voleo.Sakriti bilo šta od onih sa kojima sam vezan nije dio moje prirode. Nikada ne mogu zatvoriti svoje usne pred onim kome sam otvorio svoje srce.Sakriti bilo šta od onih sa kojima sam vezan nije deo moje prirode. Nikada ne mogu zatvoriti svoje usne pred onim kome sam otvorio svoje srce.