Zato što me voliš ja volim sve ostalo, i nikome ne želim zlo.


zato-to-me-voli-ja-volim-sve-ostalo-i-nikome-ne-elim-zlo
matija bećkovićzatotomevolijavolimsveostalonikomeneželimzlozato štošto meme volišvoliš jaja volimvolim svesve ostaloi nikomenikome nene želimželim zlozato što mešto me volišme voliš javoliš ja volimja volim svevolim sve ostaloi nikome nenikome ne želimne želim zlozato što me voliššto me voliš jame voliš ja volimvoliš ja volim sveja volim sve ostaloi nikome ne želimnikome ne želim zlozato što me voliš jašto me voliš ja volimme voliš ja volim svevoliš ja volim sve ostaloi nikome ne želim zlo

Pošten sam koliko mogu, nikome ne želim suviše zla, htio bih da ljude više volim nego sto ih žalim, molim se svojoj sreći da mimo mene prođe ono što me se ne tiče...Kažeš da voliš kišu, ali koristiš kišobran da bi hodao po kiši. Kažeš da voliš Sunce, ali tražiš hlad kada ono sija. Kažeš da voliš vetar, ali kada duva, zatvaraš prozor. Zato sam i uplašen kada kažeš da me voliš.Svako može biti prorok. Onome što zlo radi reci da će zlo proći, a onome koji dobro čini da će biti nagrađen, pa nećeš nikada pogrešiti, jer je to večni zakon prirode. Jer nikada u istoriji zlo nije ostalo nekažnjeno, niti dobro nenagrađeno.Ništa čoveku nije važnije od svog mira i od sreće koju sam stvori. Zato je treba čuvati, tu svoju sreću, opkoliti je šančevima i nikome ne dozvoliti da je ugrozi. Niko drugi neka me se ne tiče, život je surov, ljudi zli, i trea ih držati na odstojanju. Neka budu što dalje od svega što je tvoje i što ti je drago.Oboje je zlo' i svima verovati, i nikome.Zato sam mogla da ga volim svom svojom energijom, da te noći imam ono što nikada ranije nisam imala i što, najverovatnije , nikada više neću imati.