Zar je ovaj kukavica jer je klonuo, dok je onaj koji trpi heroj? Međutim je ljubav prema životu tako jaka da se prvi više borio da ne bi klonuo nego drugi da bi trpio.


zar-ovaj-kukavica-jer-klonuo-dok-onaj-koji-trpi-heroj-meutim-ljubav-prema-ivotu-tako-jaka-da-se-prvi-vie-borio-da-ne-bi-klonuo-nego-drugi-da-bi
ugo foscolozarovajkukavicajerklonuodokonajkojitrpiherojmeđutimljubavpremaživotutakojakadaseprvivieborionebiklonuonegodrugitrpiozar jeje ovajovaj kukavicakukavica jerjer jeje klonuodok jeje onajonaj kojikoji trpitrpi herojmeđutim jeje ljubavljubav premaprema životuživotu takotako jakajaka dada sese prviprvi viševiše borioborio dada nene bibi klonuoklonuo negonego drugidrugi dada bibi trpiozar je ovajje ovaj kukavicaovaj kukavica jerkukavica jer jejer je klonuodok je onajje onaj kojionaj koji trpikoji trpi herojmeđutim je ljubavje ljubav premaljubav prema životuprema životu takoživotu tako jakatako jaka dajaka da seda se prvise prvi višeprvi više borioviše borio daborio da neda ne bine bi klonuobi klonuo negoklonuo nego druginego drugi dadrugi da bida bi trpio

Čovek treba da se odrekne svega što bi mogao da zavoli, jer su gubitak i razočarenje neizbežni. Moramo se odreći ljubavi da je ne izgubimo. Moramo uništiti svoju ljubav da je ne unište drugi. Moramo se odreći svakog vezivanja zbog mogućeg gubitka. Misao je surovo beznadežna. Ne možemo uništiti sve sto volimo. Uvek će ostati mogućnost da nam to unište drugi.Ljudima ne mogu udahnuti svoju ljubav i oni ne mogu da mi je vrate. Gledaju me hladno, sumnjičavo odmjeravaju opasnost koja im od mene prijeti i zatvoreni svakako, zatvaraju se još više na prvu neočekivanu riječ, na prvi nenaviknut pokret, ili odmah napadaju, braneći se jer više vole da ubiju nego da strahuju.Ako bi sad trebalo nekome da ispričam svoj život, mogla bih to da učinim tako da ostavim utisak nezavisne, hrabre i srećne žene. Ali to bi bilo daleko od istine, jer mi je zabranjeno da spomenem jedinu riječ koja je mnogo važnija od onih jedanaest minuta - ljubav.Ako bi sad trebalo nekome da ispričam svoj život, mogla bih to da učinim tako da ostavim utisak nezavisne, hrabre i srećne žene. Ali to bi bilo daleko od istine, jer mi je zabranjeno da spomenem jedinu riječ koja je mnogo važnija od onih jedanaest minuta – ljubav.Uvek za kukavicu postoji mogućnost da više ne bude kukavica, a za heroja da prestane biti heroj.Otvorilo mi se vec više puta, i mada svaki put uredno nešto poželim, želje mi se baš i ne ispunjavaju. Negde je zapelo.Možda se ispunjavaju nekom drugom? Ne bi bilo prvi put.Nema veze, ne ljutim se. Dobre su to želje, šteta bi bilo da samo tako propadnu.