Zar ne uništavam svoje neprijatelje kada ih učinim svojim prijateljima?


zar-ne-unitavam-svoje-neprijatelje-kada-ih-uinim-svojim-prijateljima
abraham linkolnzarneunitavamsvojeneprijateljekadaihučinimsvojimprijateljimazar nene uništavamuništavam svojesvoje neprijateljeneprijatelje kadakada ihih učinimučinim svojimsvojim prijateljimazar ne uništavamne uništavam svojeuništavam svoje neprijateljesvoje neprijatelje kadaneprijatelje kada ihkada ih učinimih učinim svojimučinim svojim prijateljimazar ne uništavam svojene uništavam svoje neprijateljeuništavam svoje neprijatelje kadasvoje neprijatelje kada ihneprijatelje kada ih učinimkada ih učinim svojimih učinim svojim prijateljimazar ne uništavam svoje neprijateljene uništavam svoje neprijatelje kadauništavam svoje neprijatelje kada ihsvoje neprijatelje kada ih učinimneprijatelje kada ih učinim svojimkada ih učinim svojim prijateljima

Ne vjeruj svojim prijateljima kada traže da budeš iskren sa njima. Sve što oni hoće jeste da im potvrdiš dobro mišljenje koje oni imaju o sebi samima.Ne veruj svojim prijateljima kada traže da budeš iskren sa njima. Sve što oni hoće jeste da im potvrdiš dobro mišljenje koje oni imaju o sebi samima.Zar niko ne može da pobjegne od svoje prošlosti? Zar ljudi moraju da se okreću u krugu, nesposobni da izmijene sudbinu koja im je unaprijed određena? I koliko je krvno i psihološko naslijeđe sreća ili nesreća, napredak ili zaustavljenje.Ljudski rod preuveličava sve živo, svoje junake, svoje neprijatelje, svoj značaj.Čini dobro svojim prijateljima da ih zadržiš, a neprijateljima da ih pobediš.Bolje da se prevariš u svojim prijateljima, nego da ti njih varaš.