Zaljubiti se ne znači voljeti. Čovjek se može zaljubiti i mrzeći.


zaljubiti-se-ne-znai-voljeti-ovjek-se-moe-zaljubiti-i-mrzei
fjodor dostojevskizaljubitiseneznačivoljetiČovjekmožezaljubitimrzećizaljubiti sese nene značiznači voljetiČovjek sese možemože zaljubitizaljubiti ii mrzećizaljubiti se nese ne značine znači voljetiČovjek se možese može zaljubitimože zaljubiti izaljubiti i mrzećizaljubiti se ne značise ne znači voljetiČovjek se može zaljubitise može zaljubiti imože zaljubiti i mrzećizaljubiti se ne znači voljetiČovjek se može zaljubiti ise može zaljubiti i mrzeći

Zaljubiti se ne znači voleti. Čovek se može zaljubiti i mrzeći.Čovjek može lako napraviti štetu, ali ne može svaki čovjek činiti dobro drugome.Teško je voljeti one koje ne cijenimo, ali nije ništa lakše nego voljeti one koje cijenimo više od sebe.Ne znam tačno da li se u životu mogu voljeti dvije žene, ali sam siguran da se ne mogu voljeti dvije domovine.Čovjek koji ne može dati ništa svoje, ne može ništa ni osjetiti.Čovjek se može obmanjivati prošlošću kao i budućnošću.