Zaljubiti se ne znači voljeti. Čovjek se može zaljubiti i mrzeći.


zaljubiti-se-ne-znai-voljeti-ovjek-se-moe-zaljubiti-i-mrzei
fjodor dostojevskizaljubitiseneznačivoljetiČovjekmožezaljubitimrzećizaljubiti sese nene značiznači voljetiČovjek sese možemože zaljubitizaljubiti ii mrzećizaljubiti se nese ne značine znači voljetiČovjek se možese može zaljubitimože zaljubiti izaljubiti i mrzećizaljubiti se ne značise ne znači voljetiČovjek se može zaljubitise može zaljubiti imože zaljubiti i mrzećizaljubiti se ne znači voljetiČovjek se može zaljubiti ise može zaljubiti i mrzeći

Zaljubiti se ne znači voleti. Čovek se može zaljubiti i mrzeći.Ne znam tačno da li se u životu mogu voljeti dvije žene, ali sam siguran da se ne mogu voljeti dvije domovine.Čovjek se može obmanjivati prošlošću kao i budućnošću.Čovjek ne zna živjeti; ne misli, ne razmišlja, ne računa ako ne osjeća; ne može neprekidno osjećati ako ne zamišlja; a ne može ni osjećati ni zamišljati bez strasti, iluzija i zabluda.Istina je šira, viša i dublja od vasione. Zato se istina ne može znati - ona se može otkriti duhovnom čoveku, kao što se dan ne može znati, no može se otkriti otvorenom oku.Istina je šira, viša i dublja od vasione. Zato se istina ne može znati – ona se može otkriti duhovnom čoveku, kao što se dan ne može znati, no može se otkriti otvorenom oku.