Za svoju stvar svatko će biti rječit.


za-svoju-stvar-svatko-e-biti-rjeit
ovidijezasvojustvarsvatkoćebitirječitza svojusvoju stvarstvar svatkosvatko ćeće bitibiti rječitza svoju stvarsvoju stvar svatkostvar svatko ćesvatko će bitiće biti rječitza svoju stvar svatkosvoju stvar svatko ćestvar svatko će bitisvatko će biti rječitza svoju stvar svatko ćesvoju stvar svatko će bitistvar svatko će biti rječit

U lakoj parnici svatko može biti rječit.Pitanje je uvek kako možete, kao neko ko nije samo privatna osoba, pomoći narodu. Nije stvar u tome da patite zajedno sa narodom i da patnjama miliona dodate još jednu, svoju patnju. Onima koji pate neće biti bolje ako i vi patite sa njima, nego ako im nešto pomognete.Kao dijete idealizirao sam sportaše pobjednike. Jedna je stvar idealizirati heroje, a potpuno druga stvar je zamišljati sebe na njihovom mjestu. Kad sam vidio izvanredne ljude, rekao sam sebi: Ja mogu biti na tom mjestu.Svaka pozitivna stvar ima svoju cenu i u negativnom smislu; genijalnost Ajnštajna dovela nas je do Hirošime.Pomozi sam sebi; tada ti i svatko pomaže.Svet, život, svaka stvar vrvela je od znakova koje nam je Bog upućivao da bi čovek u svakom trenutku mogao da prorekne svoju sudbinu.