Za svoju stvar svatko će biti rječit.


za-svoju-stvar-svatko-e-biti-rjeit
ovidijezasvojustvarsvatkoćebitirječitza svojusvoju stvarstvar svatkosvatko ćeće bitibiti rječitza svoju stvarsvoju stvar svatkostvar svatko ćesvatko će bitiće biti rječitza svoju stvar svatkosvoju stvar svatko ćestvar svatko će bitisvatko će biti rječitza svoju stvar svatko ćesvoju stvar svatko će bitistvar svatko će biti rječit

U lakoj parnici svatko može biti rječit.Ako ovako produžimo, sutra će svatko imati osiguran dobitak. Zar nam nešto više treba za sreću?Za nekoliko godina će biti: Mama gde si upoznala tatu? Mama: pa na fb :)Veruj ljudima i oni će biti iskreni prema tebi. Postupaj prema njima kao da su velikani i oni će pokazati svoju veličinu.Morate biti sigurni u sebe. Ukoliko niste, onda ćete biti neodlučni, defanzivni, a tu će biti mnogo stvari koje će raditi protiv vas.Za lepe oči, gledajte dobro u drugima. Za lepe usne, govorite samo reči dobrote. Za držanje, hodajte znajući da nikada niste sami.