Za pravu ljubav ne postoji pogrešno vreme.


za-pravu-ljubav-ne-postoji-pogreno-vreme
zapravuljubavnepostojipogrenovremeza pravupravu ljubavljubav nene postojipostoji pogrešnopogrešno vremeza pravu ljubavpravu ljubav neljubav ne postojine postoji pogrešnopostoji pogrešno vremeza pravu ljubav nepravu ljubav ne postojiljubav ne postoji pogrešnone postoji pogrešno vremeza pravu ljubav ne postojipravu ljubav ne postoji pogrešnoljubav ne postoji pogrešno vreme

Mi smo se samo rastali. Onako kako se rastaju dvoje koji su se voleli u pogrešno vreme, a uz pogrešno vreme idemo i pogrešni mi. A nismo bili.Nema vremena za svakodnevnu dosadu. Postoji vreme za rad. I vreme za ljubav. To ne ostavlja prostor za neko drugo vreme.Sve rane leci vreme,a vreme zna i da slaze,kad meni od tebe ne postoji nista draze!Tamo gde postoji ljubav postoji život.Možda i nismo bili jedno za drugo… Možda i jesmo, ali je vreme pogrešno. Sve se dešava sa razlogom, ako nam je suđeno, naći ćemo se ponovo…Gde postoji ljubav, tu postoji i život.