Za pametnog čoveka svaki je rat izgubljen već u startu.


za-pametnog-oveka-svaki-rat-izgubljen-ve-u-startu
zoran Đinđićzapametnogčovekasvakiratizgubljenvećstartuza pametnogpametnog čovekačoveka svakisvaki jeje ratrat izgubljenizgubljen većveć uu startuza pametnog čovekapametnog čoveka svakičoveka svaki jesvaki je ratje rat izgubljenrat izgubljen većizgubljen već uveć u startuza pametnog čoveka svakipametnog čoveka svaki ječoveka svaki je ratsvaki je rat izgubljenje rat izgubljen većrat izgubljen već uizgubljen već u startuza pametnog čoveka svaki jepametnog čoveka svaki je ratčoveka svaki je rat izgubljensvaki je rat izgubljen većje rat izgubljen već urat izgubljen već u startu

Drugi deo života kod pametnog čoveka sastoji se u oslobađanju od ludosti i predrasuda i pogrešnih mišljenja koje je stekao tokom prvog dela života.Drugi deo života kod pametnog čoveka sastoji se u oslobođenju od ludosti i predrasuda i pogrešnih mišljenja koje je stekao tokom prvog dela života.Svi na startu imaju jednake šanse. Na cilju su uvideli da su ih različito koristili.Ne žalosti čoveka siromaštvo, već želja.Zlo i nesreća ne dolaze od Boga, već od čoveka.Ne plašim se čoveka koji je 10.000 udaraca vežbao jednom, već se plašim čoveka koji je jedan udarac vežbao 10.000 puta.