Za ono što žene čine za svoj izgled, svaki trgovac polovnim automobilima bi dospio u zatvor.


za-ono-to-ene-ine-za-svoj-izgled-svaki-trgovac-polovnim-automobilima-bi-dospio-u-zatvor
nick noltezaonotoženečinezasvojizgledsvakitrgovacpolovnimautomobilimabidospiozatvorza onoono štošto ženežene činečine zaza svojsvoj izgledsvaki trgovactrgovac polovnimpolovnim automobilimaautomobilima bibi dospiodospio uu zatvorza ono štoono što ženešto žene činežene čine začine za svojza svoj izgledsvaki trgovac polovnimtrgovac polovnim automobilimapolovnim automobilima biautomobilima bi dospiobi dospio udospio u zatvorza ono što ženeono što žene činešto žene čine zažene čine za svojčine za svoj izgledsvaki trgovac polovnim automobilimatrgovac polovnim automobilima bipolovnim automobilima bi dospioautomobilima bi dospio ubi dospio u zatvorza ono što žene čineono što žene čine zašto žene čine za svojžene čine za svoj izgledsvaki trgovac polovnim automobilima bitrgovac polovnim automobilima bi dospiopolovnim automobilima bi dospio uautomobilima bi dospio u zatvor

Čini ljudima ono što ti je drago da oni čine tebi.Brini se više za svoju savest, nego za svoj ugled. Jer savest je ono što ti zaista jesi,a ugled je ono što drugi misle o tebi. A ono što drugi misle o tebi… to je njihov problem.Ništa značajno se ne može učiniti javno. Javno se laže, javno se govore velike riječi, javno se pokazuje spoljni izgled, javno se vrši nasilje. Važne stvari, dobre ili rđave, čine se tajno, one se pripremaju dok mi slabašni spavamo.Neka se niko ne boji nepoznatog, jer svaki čovjek je sposoban da osvoji sve ono što želi i što mu je potrebno.Time što vam ne čine zlo, zli ljudi misle da vam čine mnoga dobraTime što vam ne čine zlo, zli ljudi misle da vam čine mnoga dobra.