Vreme prolazi, malo po malo i sve laži koje smo izgovorili postaju istina.


vreme-prolazi-malo-po-malo-i-sve-i-koje-smo-izgovorili-postaju-istina
marsel prustvremeprolazimaloposvelažikojesmoizgovorilipostajuistinavreme prolazimalo popo malomalo ii svesve lažilaži kojekoje smosmo izgovoriliizgovorili postajupostaju istinamalo po malopo malo imalo i svei sve lažisve laži kojelaži koje smokoje smo izgovorilismo izgovorili postajuizgovorili postaju istinamalo po malo ipo malo i svemalo i sve lažii sve laži kojesve laži koje smolaži koje smo izgovorilikoje smo izgovorili postajusmo izgovorili postaju istinamalo po malo i svepo malo i sve lažimalo i sve laži kojei sve laži koje smosve laži koje smo izgovorililaži koje smo izgovorili postajukoje smo izgovorili postaju istina

Prava istina se uvijek čini nevjerovatna. Da bi istina ispala vjerovatnija, treba joj svakako dodati malo laži. Ljudi tako uvijek i rade.Nije dovoljno samo živeti! – reče leptir, Potrebno je imati malo sunca, malo slobode i malo cveća!Vreme prolazi, starimo i odlazimo polako. Najpre smo izgubili četvrtog za poker, pa trećeg za preferans, pa drugog za domine i tabliće. Ostali smo samo i sad otvaramo pasijans da vidimo šta će biti sa nama.Još malo i zaboravićeš na sve. Još malo, i sve će zaboraviti na tebe.Ne... Nismo mi bili ljubavnici... Nikad. Samo smo se ponekad malo gledali, kad nas nisu gledali... I to je sve. Oboje smo nosili na lančiću po polovinu jedne davno polomljene tajne, ali nismo pokušavali da je sastavimo, ko zna zašto...Ne… Nismo mi bili ljubavnici… Nikad. Samo smo se ponekad malo gledali, kad nas nisu gledali… I to je sve. Oboje smo nosili na lančiću po polovinu jedne davno polomljene tajne, ali nismo pokušavali da je sastavimo, ko zna zašto…