Vjeruj mi, posljednja ljubavi, nemoguće je voljeti posljednji put u vječnosti.


vjeruj-mi-posljednja-ljubavi-nemogue-voljeti-posljednji-put-u-vjenosti
miroslav mika antićvjerujmiposljednjaljubavinemogućevoljetiposljednjiputvječnostivjeruj miposljednja ljubavinemoguće jeje voljetivoljeti posljednjiposljednji putput uu vječnostinemoguće je voljetije voljeti posljednjivoljeti posljednji putposljednji put uput u vječnostinemoguće je voljeti posljednjije voljeti posljednji putvoljeti posljednji put uposljednji put u vječnostinemoguće je voljeti posljednji putje voljeti posljednji put uvoljeti posljednji put u vječnosti

Ali, ja sam sanjalica. Verujem u nestvarno. Verujem u ono Ali, ja sam sanjalica. Verujem u nestvarno. Verujem u ono “ali” svaki put kada mi kažu da se ne zavaravam. Jer nemoguće postaje moguće, ako dovoljno želiš.Samo se u ljubavi i u smrti ljudi mogu izjednačiti, i da posljednji stigne prvog.Ti me danas voliš skoro isto onako kao što se pravi ljubavnici vole na rastanku, posljednji put.Vrijeme, osim što liječi rane, otkrilo mi je i nešto čudnovato, moguće je voljeti više od jedne osobe u životu.Ne znam tačno da li se u životu mogu voljeti dvije žene, ali sam siguran da se ne mogu voljeti dvije domovine.