Više ociju više vidi, više ruku više uradi. - Činija Citata

Više ociju više vidi, više ruku više uradi.


vie-ociju-vie-vidi-vie-ruku-vie-uradi
hrvatske poslovicevieocijuvievidirukuuradiviše ocijuociju viševiše vidiviše rukuruku viševiše uradiviše ociju višeociju više vidiviše ruku višeruku više uradiviše ociju više vidiviše ruku više uradi

Prava ljubav je nepresušna. Što više dajete, više imate. Isto je i sa fontanom, što više vode crpite iz nje, to je bujniji njen tok.Ali što god više ima novca, više ga treba.Što više upoznajem ljude, više volim svog psa!Čovek što više zna, to više pati.Što ljudi više imaju, to više žele.Što više cenite i slavite život koji imate, imaćete više razloga za slavlje.