Više ima onih koji su u posedu bogatstva, nego onih koji poseduju bogastvo.


vie-ima-onih-koji-su-u-posedu-bogatstva-nego-onih-koji-poseduju-bogastvo
italijanske poslovicevieimaonihkojisuposedubogatstvanegoposedujubogastvoviše imaima onihonih kojikoji susu uu poseduposedu bogatstvanego onihonih kojikoji posedujuposeduju bogastvoviše ima onihima onih kojionih koji sukoji su usu u poseduu posedu bogatstvanego onih kojionih koji posedujukoji poseduju bogastvoviše ima onih kojiima onih koji suonih koji su ukoji su u posedusu u posedu bogatstvanego onih koji posedujuonih koji poseduju bogastvoviše ima onih koji suima onih koji su uonih koji su u posedukoji su u posedu bogatstvanego onih koji poseduju bogastvo

Dugi su i zamršeni računi i obračuni između onih koji imaju i ne daju i onih koji nemaju ništa do svojih potreba.Ne bojite se onih koji tvrde već onih koji izbegavaju.Svetu ne preti opasnost od ljudi koji čine zlo nego od onih koji to dopuštaju.Nemoj biti od onih koji kažu malo sa puno reči. Budi od onih koji kažu mnogo sa malo reči.Nemoj biti od onih koji kažu malo sa puno riječi. Budi od onih koji kažu mnogo sa malo riječi.ima ljudi koji ti za 5 min. pokvare ceo dan i onih sa kojima provedes minut i pozelis da traje vecnost.