Video sam obećanu zemlju. Možda neću stići tamo sa vama. Ali hoću da znate večeras, da mi, kao ljudi ćemo stići do obećane zemlje. - Činija Citata

Video sam obećanu zemlju. Možda neću stići tamo sa vama. Ali hoću da znate večeras, da mi, kao ljudi ćemo stići do obećane zemlje.


video-sam-obeanu-zemlju-moda-neu-stii-tamo-vama-ali-hou-da-znate-veeras-da-mi-kao-ljudi-emo-stii-do-obeane-zemlje
martin luter kingvideosamobećanuzemljumoždanećustićitamovamaalihoćudaznatevečerasmikaoljudićemodoobećanezemljevideo samsam obećanuobećanu zemljumožda nećuneću stićistići tamotamo sasa vamaali hoćuhoću dada znateznate večerasda mikao ljudiljudi ćemoćemo stićistići dodo obećaneobećane zemljevideo sam obećanusam obećanu zemljumožda neću stićineću stići tamostići tamo satamo sa vamaali hoću dahoću da znateda znate večeraskao ljudi ćemoljudi ćemo stićićemo stići dostići do obećanedo obećane zemljevideo sam obećanu zemljumožda neću stići tamoneću stići tamo sastići tamo sa vamaali hoću da znatehoću da znate večeraskao ljudi ćemo stićiljudi ćemo stići doćemo stići do obećanestići do obećane zemljemožda neću stići tamo saneću stići tamo sa vamaali hoću da znate večeraskao ljudi ćemo stići doljudi ćemo stići do obećanećemo stići do obećane zemlje

Ako gledamo levo-desno dok vozimo bicikl, pašćemo, a ako samo okrećemo pedale i gledamo ispred sebe, stići ćemo tamo gde smo krenuli.Novac je roba koju najskuplje plaćamo, ako želimo do njega stići.Najgora stvar u situaciji kada ste poznati jeste da su ljudi uvek fini sa vama. Dok pričate sa nekim svi se slažu sa vama, makar rekli i nešto potpuno ludo. Potrebni su vam ljudi koji će vam govoriti ono što ne želite da čujete.Mogu ja imati kojeg hoću, al neću, hoću tebe i ima da me ženiš… i nema rasprave.Pre sam mislila da sam najčudnija osoba na svetu, ali onda sam pomislila da od toliko ljudi na svetu, mora da postoji neko baš kao ja ko se oseća bizarno i defektno na način na koji se ja osećam. Onda bih je tako zamišljala, misleći da i ona tamo negde tako zamišlja mene. Nadam se, ako si tamo negde i čitaš sada ovo, da znaš da je istina da sam ovde i da sam čudna kao i ti.Jedna od mojih omiljenih filozofskih načela je da će se ljudi slagati sa vama samo ako su se već složili sa vama. Ne možete promeniti tuđe mišljenje.