Vera, sloboda i prijateljstvo su osnovni imetak ljudske duše.


vera-sloboda-i-prijateljstvo-su-osnovni-imetak-ljudske-e
tacitveraslobodaprijateljstvosuosnovniimetakljudskeduesloboda ii prijateljstvoprijateljstvo susu osnovniosnovni imetakimetak ljudskeljudske dušesloboda i prijateljstvoi prijateljstvo suprijateljstvo su osnovnisu osnovni imetakosnovni imetak ljudskeimetak ljudske dušesloboda i prijateljstvo sui prijateljstvo su osnovniprijateljstvo su osnovni imetaksu osnovni imetak ljudskeosnovni imetak ljudske dušesloboda i prijateljstvo su osnovnii prijateljstvo su osnovni imetakprijateljstvo su osnovni imetak ljudskesu osnovni imetak ljudske duše

U nevolji su ljudske duše slabe.Pisac je inženjer ljudske duše.Vera čovekova nije drugo nego otvaranje vrata duše i dopuštenje Bogu da uđe!Nema ničeg otmjenijeg i cjenjenijeg od vjernosti. Vjernost i istina najsvjetlija su savršenstva i darovi ljudske duše.Nema ničeg otmenijeg i cenjenijeg od vernosti. Vernost i istina najsvetlija su savršenstva i darovi ljudske duše.Prodri u ljudske duše, tako ćeš videti kakve su sudije kojih se bojiš i kako oni sude samima sebi.