Vera je kao i ljubav: ona se ne da nametnuti. Zato i jeste uzaludan svaki trud da se ona državnim merama uvede ili učvrsti.


vera-kao-i-ljubav-ona-se-ne-da-nametnuti-zato-i-jeste-uzaludan-svaki-trud-da-se-ona-dravnim-merama-uvede-ili-uvrsti
artur Šopenhauerverakaoljubavonasenedanametnutizatojesteuzaludansvakitruddržavnimmeramauvedeiliučvrstivera jeje kaokao ii ljubavona sese nene dada nametnutizato ii jestejeste uzaludanuzaludan svakisvaki trudtrud dada sese onaona državnimdržavnim meramamerama uvedeuvede iliili učvrstivera je kaoje kao ikao i ljubavona se nese ne dane da nametnutizato i jestei jeste uzaludanjeste uzaludan svakiuzaludan svaki trudsvaki trud datrud da seda se onase ona državnimona državnim meramadržavnim merama uvedemerama uvede iliuvede ili učvrstivera je kao ije kao i ljubavona se ne dase ne da nametnutizato i jeste uzaludani jeste uzaludan svakijeste uzaludan svaki truduzaludan svaki trud dasvaki trud da setrud da se onada se ona državnimse ona državnim meramaona državnim merama uvededržavnim merama uvede ilimerama uvede ili učvrstivera je kao i ljubavona se ne da nametnutizato i jeste uzaludan svakii jeste uzaludan svaki trudjeste uzaludan svaki trud dauzaludan svaki trud da sesvaki trud da se onatrud da se ona državnimda se ona državnim meramase ona državnim merama uvedeona državnim merama uvede ilidržavnim merama uvede ili učvrsti

Ljubav, kao i vatra, ne može postojati bez stalnog podstrijeka: i ona umire čim prestane da se nada ili da se boji.A kad predjemo tu granicu, naći cemo se na čvrstom tlu tačno određenog odnosa i obaveza kojih se bojim. Samo ona i ja, u uskom kavezu moguće ali nedovoljne nježnosti, omeđeni sobom i osjećanjima koja bi se mogla zaviti, ili koja bismo pokazivali da ne bude sasvim mučno. Samo ona i ja, bez svjetla, bez neomeđenih širina, koje nas draže kao mogućnost.Kako je ljubav u životu žena stvar važna, u delu žene pesnika ona je najčešći sadržaj, najsnažniji podsticaj na pisanje, najzahvalnija inspiracija. Prvo se piše o tome da se želi voliti, da je srce spremno da se preda; posle se peva da se voli, da se pati; i najzad se seća da se jednom volelo. Tako kroz celo stvaralaštvo žene pesnika ljubav se provlači kao svetla nit, kao trag suze. Uz osećanje ljubavi kod mene se vrlo često vezuje osećanje prolaznosti, žaljenje za mladošću.Istina je šira, viša i dublja od vasione. Zato se istina ne može znati - ona se može otkriti duhovnom čoveku, kao što se dan ne može znati, no može se otkriti otvorenom oku.Istina je šira, viša i dublja od vasione. Zato se istina ne može znati – ona se može otkriti duhovnom čoveku, kao što se dan ne može znati, no može se otkriti otvorenom oku.Predugo je u ženi bio skriven rob i tiranin. Zato žena još nije sposobna za prijateljstvo; ona poznaje samo ljubav.