Uverio sam se da ništa nije apsolutno tačno ni istinito, da sve zavisi od ličnog opažanja.


uverio-sam-se-da-nije-apsolutno-no-istinito-da-sve-zavisi-od-linog-opaanja
paulo koeljouveriosamsedanitanijeapsolutnotačnoistinitosvezavisiodličnogopažanjauverio samsam sese dada ništaništa nijenije apsolutnoapsolutno tačnotačno nini istinitoda svesve zavisizavisi odod ličnogličnog opažanjauverio sam sesam se dase da ništada ništa nijeništa nije apsolutnonije apsolutno tačnoapsolutno tačno nitačno ni istinitoda sve zavisisve zavisi odzavisi od ličnogod ličnog opažanjauverio sam se dasam se da ništase da ništa nijeda ništa nije apsolutnoništa nije apsolutno tačnonije apsolutno tačno niapsolutno tačno ni istinitoda sve zavisi odsve zavisi od ličnogzavisi od ličnog opažanjauverio sam se da ništasam se da ništa nijese da ništa nije apsolutnoda ništa nije apsolutno tačnoništa nije apsolutno tačno ninije apsolutno tačno ni istinitoda sve zavisi od ličnogsve zavisi od ličnog opažanja

Postoje samo dvije vrste privlačnih ljudi, jedni koji znaju apsolutno sve i drugi koji ne znaju apsolutno ništa.Ništa nije apsolutno. Sve se menja, sve se kreće, sve poleti, i odleti.Odlučio sam se za ljubav. Manje je istinito i manje vjerovatno, ali je plemenitije. I ljepše. Tako sve ima više smisla. I smrt. I život.Volim da osetim skoro sve na svom ringišpilu života, i mnogo toga sam već osetio. Ono što se desi pojedincu u bilo kojim okolnostima u mnogome zavisi od toga kakav je. Ali mnogo zavisi i od količine sreće u tom sendviču.Lepota je u nesavršenosti. Ludilo je genijalno i bolje je biti apsolutno smešan nego apsolutno dosadan.Što sam bivao stariji, sve manje su me ispunjavala sitna zadovoljstva koja mi je život pružao i sve jasnije sam shvatao gde treba tražiti prave izvore radosti i smisla. Naučio sam da biti voljen ne znači ništa, a da je voleti sve, da je sposobnost da osećamo ono što daje lepotu i vrednost našem postojanju.