Uveravanje je često korisnije od sile.


uveravanje-esto-korisnije-od-sile
ezopuveravanječestokorisnijeodsileuveravanje jeje čestočesto korisnijekorisnije odod sileuveravanje je čestoje često korisniječesto korisnije odkorisnije od sileuveravanje je često korisnijeje često korisnije odčesto korisnije od sileuveravanje je često korisnije odje često korisnije od sile

Ponekad legende kreiraju realnost, i postaju korisnije od činjenica.Samo dvije sile ujedinjuju ljude – strah i interes.Čovek je često svoja žrtva. A ako to nije, često su mu žrtve drugi.Ni sve sile i napori ljudskog uma ne mogu objasniti suštinu jedne obične muhe.Kod žene je urođeno da vara na malo i na veliko, svesno i nesvesno, namerno i nenamerno, a vrlo često i bez ikakve zle namere, i čak sasvim često iz najbolje namere.Kod žene je urođeno da vara na malo i veliko, svesno i nesvesno, namerno i nenamerno, a vrlo često i bez ikakve zle namere, i čak sasvim često iz najbolje namere.