Uvek kad Johnnie Walker i ja izađemo u grad, on napravi sranje a ja dobijem batine


uvek-kad-johnnie-walker-i-ja-izaemo-u-grad-on-napravi-sranje-a-ja-dobijem-batine
uvekkadjohnniewalkerjaizađemogradonnapravisranjedobijembatineuvek kadkad johnniejohnnie walkerwalker ii jaja izađemoizađemo uu gradon napravinapravi sranjeja dobijemdobijem batineuvek kad johnniekad johnnie walkerjohnnie walker iwalker i jai ja izađemoja izađemo uizađemo u gradon napravi sranjesranje a jaa ja dobijemja dobijem batineuvek kad johnnie walkerkad johnnie walker ijohnnie walker i jawalker i ja izađemoi ja izađemo uja izađemo u gradnapravi sranje a jasranje a ja dobijema ja dobijem batineuvek kad johnnie walker ikad johnnie walker i jajohnnie walker i ja izađemowalker i ja izađemo ui ja izađemo u gradon napravi sranje a janapravi sranje a ja dobijemsranje a ja dobijem batine

Uvek ću nastojati sačuvati to malo što imam, jer sam premalen da zagrlim sav svet i dobijem sve što želim.Vise se nerviram kad gubim u PES-u nego kad dobijem keca.. :))onaj osecaj kad ti I batine  od roditelja postanu smesne :)Blago onom ko ume ćutati. – Reklo je pseto kad je dobilo batineBlago onom ko ume ćutati. - Reklo je pseto kad je dobilo batineDevojka: ruzna sam. Decko: nisi,ceo grad se pali na tebe.. Devojka: koji grad?  Decko: Pa onaj Severinin,bez ljudi