Čuvajte se ponedeljka! To je dan kada ljudi na vas najviše navaljuju, kad se poslovi javljaju sa svih strana. To je, često, dan prenagljenih zaključaka i suviše brzih odluka.


uvajte-se-ponedeljka-to-dan-kada-ljudi-na-vas-najvie-navaljuju-kad-se-poslovi-javljaju-svih-strana-to-esto-dan-prenagljenih-zakljuaka-i-suvie-brzih
ivo andrićČuvajteseponedeljkatodankadaljudinavasnajvienavaljujukadposlovijavljajusvihstranačestoprenagljenihzaključakasuviebrzihodlukaČuvajte sese ponedeljkaje dandan kadakada ljudiljudi nana vasvas najvišenajviše navaljujukad sese posloviposlovi javljajujavljaju sasa svihsvih stranadan prenagljenihprenagljenih zaključakazaključaka ii suvišesuviše brzihbrzih odlukaČuvajte se ponedeljkaje dan kadadan kada ljudikada ljudi naljudi na vasna vas najviševas najviše navaljujukad se poslovise poslovi javljajuposlovi javljaju sajavljaju sa svihsa svih stranadan prenagljenih zaključakaprenagljenih zaključaka izaključaka i suvišei suviše brzihsuviše brzih odluka

Ili vi pokrećete dan ili dan pokreće vas.Teško je kada živiš za dan koji ne znaš kada će doći, za dan kada ćeš je ponovo videti. Teško je, kada si sam i nedostaje ti glas, lice, dodir, osmeh, kada ti nedostaje biće koje je tvoja bolja polovina. Teško je prijatelji. Želim vam da nikad to ne iskusite, jer taj bol prijatelji, nije za ljude.Smatrajući da je svaki dan isti, mozes oslepjeti. Svaki dan je drugačiji, i svaki dan donosi novo čudo. Samo treba obratiti pažnju na to čudo.Smatrajući da je svaki dan isti možeš oslijepiti. Svaki dan je drugačiji i svaki dan donosi novo čudo. Samo treba obratiti pažnju na to čudo.Svaki dan je poseban… Nekada dobar, nekada loš, nekada težak… Ali, svaki dan je, još jedan divan dan… On je još jedna stranica knjige vašeg života i ...Ceo svet je prekrasan kad imaš osmeh, a kada ne, i sunčani dan ti je mrak.