Čuvaj da te slava ne zavede.


uvaj-da-te-slava-ne-zavede
latinske posloviceČuvajdateslavanezavedeČuvaj dada tete slavaslava nene zavedeČuvaj da teda te slavate slava neslava ne zavedeČuvaj da te slavada te slava nete slava ne zavedeČuvaj da te slava neda te slava ne zavede

Čuvaj me da te sačuvam, da ne nosim ranu pored rane.Naša najveća slava nije u tome da nikada ne padnemo, već da se svaki put kad padnemo podignemo.Nikome ne dođe velika slava bez velikog truda.Prisustvovao sam, kao da samog sebe posmatram, uzaludnoj borbi koju je moje srce vodilo da ne bi dozvolilo da me zavede jedna žena koja nije pripadala mom svetu. Aplaudirao sam kad je razum izgubio bitku, a jedino što mi je preostalo bilo je da se prepustim, da prihvatim činjenicu da sam se zaljubio.Čuvaj se čoveka koji nije kadar suzu da pusti.Čuvaj devojku koja pokazuje da joj je stalo do tebe!