Ut sementem feceris, ita metes – Kako posiješ, tako ćes i žeti.


ut-sementem-feceris-ita-metes-kako-posije-tako-es-i-eti
latinske posloviceutsementemfecerisitameteskakoposijetakoćesžetiut sementemsementem fecerisita metesmetes –– kakokako posiještako ćesćes ii žetiut sementem fecerisita metes –metes – kako– kako posiještako ćes ićes i žetiita metes – kakometes – kako posiještako ćes i žetiita metes – kako posiješ

Kako radiš tako deš i završitKako to da su mala deca tako inteligentna a odrasli ljudi tako glupi? Mora da je obrazovanje u pitanju.Kako kroz vlastiti život Boga tražimo, tako ga i nalazimo.Kako došlo, tako prošloKako došlo, tako o’šlo.Halle Berry je tako lijepa i htjela sam je poljubiti. Rekla sam reditelju i scenaristima: Kako možete imati nas dvije u filmu a da se ne poljubimo? Pa to je prava šteta!