Um je granica. Dok god um može zamisliti da nešto možete uraditi, onda to i možete. Dok god u to vjerujete 100%. - Činija Citata

Um je granica. Dok god um može zamisliti da nešto možete uraditi, onda to i možete. Dok god u to vjerujete 100%.


um-granica-dok-god-um-moe-zamisliti-da-neto-moete-uraditi-onda-to-i-moete-dok-god-u-to-vjerujete-100
arnold scwarzeneggerumgranicadokgodummožezamislitidanetomožeteuraditiondatomožetevjerujete100um jeje granicadok godgod umum možemože zamislitizamisliti dada neštonešto možetemožete uraditii možetedok godgod uvjerujete 100um je granicadok god umgod um možeum može zamislitimože zamisliti dazamisliti da neštoda nešto možetenešto možete uraditionda to idok god uu to vjerujetedok god um možegod um može zamislitium može zamisliti damože zamisliti da neštozamisliti da nešto možeteda nešto možete uraditionda to i možetegod u to vjerujeteu to vjerujete 100dok god um može zamislitigod um može zamisliti daum može zamisliti da neštomože zamisliti da nešto možetezamisliti da nešto možete uraditidok god u to vjerujetegod u to vjerujete 100

Um je granica. Dokle god uspomoć uma možete sebe da vidite kako ste uspeli, to znači da to možete i da ostvarite.Dok god nekoga ljubimo zbog njegovih vrlina to nije ništa ozbiljno. Ali kada ga počnemo ljubiti i zbog njegovih mana, onda je to ljubav.Ne možes samo pitati korisnike šta je to što oni žele i onda se truditi da im to i daš. Dok ti to napraviš, oni će poželeti nešto drugo.Dok god ima mraka, biće i svanućaUm mora verovati da nešto može uraditi pre nego što to uradi. Fokusiraj se na pozitivne stvari bez obzira na probleme koji te okružuju.Budite radosni kad god vam se za to pruža mogućnost, i kad god za to nalazite snage u sebi, jer trenuci čiste radosti vrijede i znače više nego čitavi dani i mjeseci našeg života provedeni u mutnoj igri naših sitnih i krupnih strasti i prohtjeva. A minut čiste radosti ostaje u nama zauvijek, kao sjaj koji ništa ne može zamračiti.