Um je granica. Dok god um može zamisliti da nešto možete uraditi, onda to i možete. Dok god u to vjerujete 100%.


um-granica-dok-god-um-moe-zamisliti-da-neto-moete-uraditi-onda-to-i-moete-dok-god-u-to-vjerujete-100
arnold scwarzeneggerumgranicadokgodummožezamislitidanetomožeteuraditiondatomožetevjerujete100um jeje granicadok godgod umum možemože zamislitizamisliti dada neštonešto možetemožete uraditii možetedok godgod uvjerujete 100um je granicadok god umgod um možeum može zamislitimože zamisliti dazamisliti da neštoda nešto možetenešto možete uraditionda to idok god uu to vjerujetedok god um možegod um može zamislitium može zamisliti damože zamisliti da neštozamisliti da nešto možeteda nešto možete uraditionda to i možetegod u to vjerujeteu to vjerujete 100dok god um može zamislitigod um može zamisliti daum može zamisliti da neštomože zamisliti da nešto možetezamisliti da nešto možete uraditidok god u to vjerujetegod u to vjerujete 100

Um je granica. Dokle god uspomoć uma možete sebe da vidite kako ste uspeli, to znači da to možete i da ostvarite.Dok god ima mraka, biće i svanućaDok god nekoga ljubimo zbog njegovih vrlina to nije ništa ozbiljno. Ali kada ga počnemo ljubiti i zbog njegovih mana, onda je to ljubav.Dosegnete, dakle, tu granicu, ali onda se nešto dogodi i možete ići još malo preko toga. Snagom uma, odlućnošću, uz pomoć instikta, ali i iskustva, možete tada leteti visoko.Zapamtite da uvek gledate prema zvezdama, a ne prema svojim stopalima. Pokušajte razumeti ono što vidite i uzroke postojanja svemira. Budite znatiželjni i koliko god se život činio teškim, uvek postoji nešto što možete učiniti i uspeti u tome. Važno je ne odustajati.Šta god možete učiniti, ili odsanjati. Počnite. Drskost u sebi nosi genijalost, snagu i magiju. Počnite SADA!