Ukoliko ne vjerujemo u slobodu govora ljudi koje preziremo onda ne vjerujemo u nju uopće.


ukoliko-ne-vjerujemo-u-slobodu-govora-ljudi-koje-preziremo-onda-ne-vjerujemo-u-nju-uope
noam Čomskiukolikonevjerujemoslobodugovoraljudikojepreziremoondanjuuopćeukoliko nene vjerujemovjerujemo uu sloboduslobodu govoragovora ljudiljudi kojekoje preziremopreziremo ondaonda nene vjerujemovjerujemo uu njunju uopćeukoliko ne vjerujemone vjerujemo uvjerujemo u sloboduu slobodu govoraslobodu govora ljudigovora ljudi kojeljudi koje preziremokoje preziremo ondapreziremo onda neonda ne vjerujemone vjerujemo uvjerujemo u njuu nju uopćeukoliko ne vjerujemo une vjerujemo u sloboduvjerujemo u slobodu govorau slobodu govora ljudislobodu govora ljudi kojegovora ljudi koje preziremoljudi koje preziremo ondakoje preziremo onda nepreziremo onda ne vjerujemoonda ne vjerujemo une vjerujemo u njuvjerujemo u nju uopćeukoliko ne vjerujemo u slobodune vjerujemo u slobodu govoravjerujemo u slobodu govora ljudiu slobodu govora ljudi kojeslobodu govora ljudi koje preziremogovora ljudi koje preziremo ondaljudi koje preziremo onda nekoje preziremo onda ne vjerujemopreziremo onda ne vjerujemo uonda ne vjerujemo u njune vjerujemo u nju uopće

Ako ne verujemo u slobodu izražavanje ljudi koje preziremo, onda uopšte ne verujemo u nju.Horoskop nam daje lažnu nadu u koju mi slijepo vjerujemo.Kada volimo i iz dubine duše vjerujemo u nešto osjećamo se snažnijim od svijeta i obuzima nas spokojstvo koje proizilazi iz čvrstog ubjeđenja da ništa ne može da poljulja našu vjeru. Ta neobična snaga omogućava nam da uvijek donesemo prave odluke u pravo vrijeme, a kad ostvarimo svoj naum, tek tada postajemo svjesni vlastitih sposobnosti.Hoćemo da vjerujemo da ima ljudi koji mogu više od onog što je obično. I bio je takav, u izvjesnom smislu, mogao je bar po tome kako je primao sve što mu se dešavalo. Osmijehom se namirivao za gubitke, stvorio svoje unutrašnje bogatstvo, vjerovao da u životu nema samo pobjeda i poraza,da postoji i disanje, i gledanje, i slušanje, i riječ i ljubav, i prijateljstvo, i običan život,koji mnogo zavisi samo od nas.Kada smo zaljubljeni, onda oni koje volimo rastu u našim očima. Kada poželimo nekog drugog, onda se smanjuju. Svi ljudi na zemlji naviknu se na to posle izvesnog vremena i žive, uglavnom, bez ljubavi, a da im ništa naročito ne smeta.Ukoliko umreš onda si srećan u potpunosti i tvoja duša nastavlja živeti negde drugo. Ja se ne bojim umiranja. Totalni mir nakon smrti i pretvaranje u nekog drugog je najbolja nada koju imam.