Ukoliko želite srećan kraj, to će, naravno, zavisiti od toga gde stajete sa vašom pričom. - Činija Citata

Ukoliko želite srećan kraj, to će, naravno, zavisiti od toga gde stajete sa vašom pričom.


ukoliko-elite-srean-kraj-to-e-naravno-zavisiti-od-toga-gde-stajete-vaom-priom
orson velsukolikoželitesrećankrajtoćenaravnozavisitiodtogagdestajetevaompričomukoliko želiteželite srećansrećan krajzavisiti odod togatoga gdegde stajetestajete sasa vašomvašom pričomukoliko želite srećanželite srećan krajzavisiti od togaod toga gdetoga gde stajetegde stajete sastajete sa vašomsa vašom pričomukoliko želite srećan krajzavisiti od toga gdeod toga gde stajetetoga gde stajete sagde stajete sa vašomstajete sa vašom pričomzavisiti od toga gde stajeteod toga gde stajete satoga gde stajete sa vašomgde stajete sa vašom pričom

Politički haos je povezan sa propadanjem jezika. Čovek bi možda mogao napraviti neko poboljšanje ukoliko počne sa pričom.Ponekad se čoveku učini da je put bezbožnički prav, jer vidi bazbožnika gde se bogati i uspeva. O, kad bi mu se dalo da vidi kraj toga puta!Pametan čovek naći će vodu i u pustinji, a budala će i kraj reke   umreti od žedji.Treba gledati pravo. Jer da se htelo gledati iza sebe, dobili bismo oči na potiljku. Treba ljubiti zemlju dece svoje, a ne dedova svojih. Jer čast neće zavisiti od toga odakle dolazimo nego kuda idemo.Ukoliko želite kreativne radnike, dajte im dovoljno vremena za igru.Cela nauka o tome kako biti srećan je cenjenje i voljenje toga što imamo, umesto toga što nemamo.