Ukoliko danas podučavaš onome čemu si podučavao pre pet godina, onda ili je to polje mrtvo ili si ti mrtav.


ukoliko-danas-poduava-onome-emu-poduavao-pre-pet-godina-onda-ili-to-polje-mrtvo-ili-ti-mrtav
noam Čomskiukolikodanaspodučavaonomečemupodučavaoprepetgodinaondailitopoljemrtvotimrtavukoliko danasdanas podučavašpodučavaš onomeonome čemučemu sisi podučavaopodučavao prepre petpet godinaonda iliili jepolje mrtvomrtvo iliili sisi titi mrtavukoliko danas podučavašdanas podučavaš onomepodučavaš onome čemuonome čemu sičemu si podučavaosi podučavao prepodučavao pre petpre pet godinaonda ili jeje to poljepolje mrtvo ilimrtvo ili siili si tisi ti mrtavukoliko danas podučavaš onomedanas podučavaš onome čemupodučavaš onome čemu sionome čemu si podučavaočemu si podučavao presi podučavao pre petpodučavao pre pet godinaili je to poljeje to polje mrtvopolje mrtvo ili simrtvo ili si tiili si ti mrtavukoliko danas podučavaš onome čemudanas podučavaš onome čemu sipodučavaš onome čemu si podučavaoonome čemu si podučavao prečemu si podučavao pre petsi podučavao pre pet godinaonda ili je to poljeili je to polje mrtvoje to polje mrtvo ilipolje mrtvo ili si timrtvo ili si ti mrtav

Ukoliko danas podučavaš onome čemu si podučavao prije pet godina, onda ili je to polje mrtvo ili si ti mrtav.Stara šema . Ili si guverner ili đubretar ili hodač po žici ili pljačkaš banaka ili zubar ili berač voća ili si ovo ili si ono. Želiš da radiš dobar posao. Stižeš na svoje radno mesto i onda stojiš i čekaš nekog govnara.Niko ti ne može dati slobodu. Niko ti ne može dati jednakost ili pravdu ili bilo šta drugo. Ukoliko si muško sam ćeš to uzeti.Ne treba ti niko da ti kaže ko si ti ili šta si ti. Ti si ono što jesi!Ako živiš dosadan, tužan život zato što si slušao mamu, tatu, učitelja, sveštenika, ili nekog tipa na TV-u koji ti je pričao šta treba da radiš, onda si to zaslužio.Ništa mi ne može ulepšati dan kao email nepoznate osobe koja je upravo kupila iPad u Ujedinjenom Kraljevstvu i priča mi o tome kako je to najbolji proizvod koji je ikada doneo kući. To me gura napred. To me je držalo pre pet godina, i pre deset godina kada su mi se vrata zatvorila. I to će me držati u narednih pet godina, šta god da se desi.