Ukoliko bi sada bilo nekih posmatrača na Marsu, verovatno bi bili iznenađeni zašto smo opstali ovako dugo.


ukoliko-bi-sada-bilo-nekih-posmatraa-na-marsu-verovatno-bi-bili-iznenaeni-zato-smo-opstali-ovako-dugo
noam Čomskiukolikobisadabilonekihposmatračanamarsuverovatnobiliiznenađenizatosmoopstaliovakodugoukoliko bibi sadasada bilobilo nekihnekih posmatračaposmatrača nana marsuverovatno bibi bilibili iznenađeniiznenađeni zaštozašto smosmo opstaliopstali ovakoovako dugoukoliko bi sadabi sada bilosada bilo nekihbilo nekih posmatračanekih posmatrača naposmatrača na marsuverovatno bi bilibi bili iznenađenibili iznenađeni zaštoiznenađeni zašto smozašto smo opstalismo opstali ovakoopstali ovako dugoukoliko bi sada bilobi sada bilo nekihsada bilo nekih posmatračabilo nekih posmatrača nanekih posmatrača na marsuverovatno bi bili iznenađenibi bili iznenađeni zaštobili iznenađeni zašto smoiznenađeni zašto smo opstalizašto smo opstali ovakosmo opstali ovako dugoukoliko bi sada bilo nekihbi sada bilo nekih posmatračasada bilo nekih posmatrača nabilo nekih posmatrača na marsuverovatno bi bili iznenađeni zaštobi bili iznenađeni zašto smobili iznenađeni zašto smo opstaliiznenađeni zašto smo opstali ovakozašto smo opstali ovako dugo

Ja ovako zamišljam idealan svet u kome bi svi bili srećni: sve žene bi bile udate a svi muškarci neoženjeni.Ja ovako zamišljam idealan svijet u kome bi svi bili srećni: sve žene bi bile udate, a svi muškarci neoženjeni.Šta bi bilo kad bi bilo? A ja se pitam šta bi bilo da nije bilo? :)Da su žene odlučivale o nekim stvarima, svet bi izgledao lepši. Možda bi bilo malo čupanja za kosu, ogovaranja i drugih stvari, ali definitivno ne bi bilo ovoliko krvi i zla koliko smo mi muškarci posejali.Da nisam našao tebe, bio bih ljut na život, pa ne bih imao ništa, kao ni sada, ali ne bih znao šta je sreća. Ne bi ti bilo lakše, ali bi meni bilo teže, i to je pravo. Nikad te više neću ostaviti samu, sve što se desi, desiće nam se zajedno.Bogati za sebe ostavljaju prekomjerne rezerve stvari koje im nisu potrebne, dok milioni žive na rubu gladi. Ako bi svako ograničio svoj posjed samo na ono što mu je zaista potrebno, niko ne bi morao da živi u bijedi i svi bi bili zadovoljni.