Ukoliko bi sada bilo nekih posmatrača na Marsu, verovatno bi bili iznenađeni zašto smo opstali ovako dugo.


ukoliko-bi-sada-bilo-nekih-posmatraa-na-marsu-verovatno-bi-bili-iznenaeni-zato-smo-opstali-ovako-dugo
noam Čomskiukolikobisadabilonekihposmatračanamarsuverovatnobiliiznenađenizatosmoopstaliovakodugoukoliko bibi sadasada bilobilo nekihnekih posmatračaposmatrača nana marsuverovatno bibi bilibili iznenađeniiznenađeni zaštozašto smosmo opstaliopstali ovakoovako dugoukoliko bi sadabi sada bilosada bilo nekihbilo nekih posmatračanekih posmatrača naposmatrača na marsuverovatno bi bilibi bili iznenađenibili iznenađeni zaštoiznenađeni zašto smozašto smo opstalismo opstali ovakoopstali ovako dugoukoliko bi sada bilobi sada bilo nekihsada bilo nekih posmatračabilo nekih posmatrača nanekih posmatrača na marsuverovatno bi bili iznenađenibi bili iznenađeni zaštobili iznenađeni zašto smoiznenađeni zašto smo opstalizašto smo opstali ovakosmo opstali ovako dugoukoliko bi sada bilo nekihbi sada bilo nekih posmatračasada bilo nekih posmatrača nabilo nekih posmatrača na marsuverovatno bi bili iznenađeni zaštobi bili iznenađeni zašto smobili iznenađeni zašto smo opstaliiznenađeni zašto smo opstali ovakozašto smo opstali ovako dugo

I za hiljadu godina čovek će isto ovako uzdisati: “Ah, teško je živeti” – i u isti mah ovako isto kao i sada, bojaće se i neće hteti da umre.I za hiljadu godina čovjek će isto ovako uzdisati:Ne… Nismo mi bili ljubavnici… Nikad. Samo smo se ponekad malo gledali, kad nas nisu gledali… I to je sve. Oboje smo nosili na lančiću po polovinu jedne davno polomljene tajne, ali nismo pokušavali da je sastavimo, ko zna zašto…Ne... Nismo mi bili ljubavnici... Nikad. Samo smo se ponekad malo gledali, kad nas nisu gledali... I to je sve. Oboje smo nosili na lančiću po polovinu jedne davno polomljene tajne, ali nismo pokušavali da je sastavimo, ko zna zašto...Nećeš joj biti prvi muškarac, ni poslednji ili jedini. Volela je pre tebe i verovatno će voleti posle. Ali ako te sada voli, zar je bilo šta drugo bitno? ...To je jedina fotografija na kojoj smo zajedno, i zato sam je uramio, još onda, da je sačuvam. Iz nekih važnih razloga ne mogu je okačiti, a iz nekih malih razloga ne mogu se otkačiti i iscepkati je u sitne komadiće. I tako je tu, u fioci. Ni tamo, ni ovamo.