Užitak bogataša kupljen je suzama siromaha. - Činija Citata

Užitak bogataša kupljen je suzama siromaha.


uitak-bogataa-kupljen-suzama-siromaha
engleske posloviceužitakbogataakupljensuzamasiromahaužitak bogatašabogataša kupljenkupljen jeje suzamasuzama siromahaužitak bogataša kupljenbogataša kupljen jekupljen je suzamaje suzama siromahaužitak bogataša kupljen jebogataša kupljen je suzamakupljen je suzama siromahaužitak bogataša kupljen je suzamabogataša kupljen je suzama siromaha

Zadovoljstva bogataša stvaraju se suzama siromaha.Treba imati apetit siromaha da bi se uživalo u bogatstvu bogataša.Jedina razlika izmedju bogataša i siromaha je u tome što se siromah nada sledećem obroku, dok je bogataš zaokupljen prethodnim.Jedina razlika između bogataša i siromaha je u tome što se siromah nada sledećem obroku, dok je bogataš zaokupljen prethodnim.Čak i mir može biti kupljen uz previsoku cenu.Sam je cvijet, lotosov pupoljak u tvom srcu. Samoća je pozitivna, samoća je zdrava. Užitak je biti svoj.