Ubeđen sam da je čista upornost polovina onoga što razdvaja uspešne preduzetnike od neuspešnih. - Činija Citata

Ubeđen sam da je čista upornost polovina onoga što razdvaja uspešne preduzetnike od neuspešnih.


ube-sam-da-ista-upornost-polovina-onoga-to-razdvaja-uspene-preduzetnike-od-neuspenih
stiv džobsubeđensamdačistaupornostpolovinaonogatorazdvajauspenepreduzetnikeodneuspenihubeđen samsam dada jeje čistačista upornostupornost polovinapolovina onogaonoga štošto razdvajarazdvaja uspešneuspešne preduzetnikepreduzetnike odod neuspešnihubeđen sam dasam da jeda je čistaje čista upornostčista upornost polovinaupornost polovina onogapolovina onoga štoonoga što razdvajašto razdvaja uspešnerazdvaja uspešne preduzetnikeuspešne preduzetnike odpreduzetnike od neuspešnihubeđen sam da jesam da je čistada je čista upornostje čista upornost polovinačista upornost polovina onogaupornost polovina onoga štopolovina onoga što razdvajaonoga što razdvaja uspešnešto razdvaja uspešne preduzetnikerazdvaja uspešne preduzetnike oduspešne preduzetnike od neuspešnihubeđen sam da je čistasam da je čista upornostda je čista upornost polovinaje čista upornost polovina onogačista upornost polovina onoga štoupornost polovina onoga što razdvajapolovina onoga što razdvaja uspešneonoga što razdvaja uspešne preduzetnikešto razdvaja uspešne preduzetnike odrazdvaja uspešne preduzetnike od neuspešnih

Kada dotaknete vodu u reci, ono što ste dotakli je zadnje od onoga što je prošlo i prvo od onoga što će doći. Tako je i sa sadašnjosti.Poslednja tri od četiri ponavljanja tokom vežbi su ono što vodi ka porastu mišića. Bol je ono što razdvaja šampiona od nekoga ko nije šampion. Upravo to je ono što nedostaje većini ljudi, snaga da nastave i pored bola bez obzira na posledice.Talent je jeftiniji od slanika na stolu. Ono što razdvaja talentovanog pojedinca od uspešnog je mnogo napornog rada.Napor je sve teži, nada sve sporija, razilaženje između onoga što jesam i onoga što sam pretpostavljao da mogu biti sve je veća u noći moje duboke ispraznosti.Bolje je da vas zamrze zbog onoga što jeste, nego da Vas vole zbog onoga što niste.Ali ako govorimo o napretku u životu, moramo da razumijemo da je ono što je