U svakoj staroj osobi nalazi se mlada osoba koja se pita šta se to desilo.


u-svakoj-staroj-osobi-nalazi-se-mlada-osoba-koja-se-pita-se-to-desilo
teri pračetsvakojstarojosobinalazisemladaosobakojapitatatodesilou svakojsvakoj starojstaroj osobiosobi nalazinalazi sese mladamlada osobaosoba kojakoja sese pitapita štašta seu svakoj starojsvakoj staroj osobistaroj osobi nalaziosobi nalazi senalazi se mladase mlada osobamlada osoba kojaosoba koja sekoja se pitase pita štapita šta sese to desilou svakoj staroj osobisvakoj staroj osobi nalazistaroj osobi nalazi seosobi nalazi se mladanalazi se mlada osobase mlada osoba kojamlada osoba koja seosoba koja se pitakoja se pita štase pita šta sešta se to desilou svakoj staroj osobi nalazisvakoj staroj osobi nalazi sestaroj osobi nalazi se mladaosobi nalazi se mlada osobanalazi se mlada osoba kojase mlada osoba koja semlada osoba koja se pitaosoba koja se pita štakoja se pita šta sepita šta se to desilo

Avaj, tugo golema, nešto se desilo sa nama, nešto se grdno desilo s nama, smanjili smo se a nismo to ni primjetili. Kad smo se to izgubili, kad smo to dopustili?Stvari koje te nikad pre nisu zanimale postaju fascinantne jer znaš da su toliko važne toj osobi koja vam je posebna. Misliš o toj osobi u svakoj prilici i u svemu što radiš. Prisećaš ih se uz proste stvari kao što su bledo plavo nebo, nežan vetar pa čak i olujni oblak na horizontu.Pokušavam da se pronađem kao osoba, ponekad to nije lako. Mnogi ljudi se nikada ni ne pronađu. Ali to je nešto što moram da uradim. A najbolji način da se pronađem kao osoba jeste da dokažem sebi da sam glumica.Navika je rdja koja se ruga svakoj turpiji.U svakom se čoveku nalazi ogroman potencijal. Veruj u svoju snagu i mladost. Nauči se beskonačno ponavljati – “Sve zavisi samo od mene.”U ljubavi se često sumnja u ono u što se najviše vjeruje. U svakoj drugoj strasti čovjek ne sumnja više u ono što je jednom dokazano.