U složenom svetu gde su sreća i uspeh jedne zajednice usko povezani sa zadovoljstvom i interesima drugih zajednica i društava, nema mesta za versku netrpeljivost i rasizam.


u-sloenom-svetu-gde-su-srea-i-uspeh-jedne-zajednice-usko-povezani-zadovoljstvom-i-interesima-drugih-zajednica-i-drutava-nema-mesta-za-versku
dalaj lamasloženomsvetugdesusrećauspehjednezajedniceuskopovezanizadovoljstvominteresimadrugihzajednicadrutavanemamestazaverskunetrpeljivostrasizamu složenomsloženom svetusvetu gdegde susu srećasreća ii uspehuspeh jednejedne zajednicezajednice uskousko povezanipovezani sasa zadovoljstvomzadovoljstvom ii interesimainteresima drugihdrugih zajednicazajednica ii društavanema mestamesta zaza verskuversku netrpeljivostnetrpeljivost ii rasizamu složenom svetusloženom svetu gdesvetu gde sugde su srećasu sreća isreća i uspehi uspeh jedneuspeh jedne zajednicejedne zajednice uskozajednice usko povezaniusko povezani sapovezani sa zadovoljstvomsa zadovoljstvom izadovoljstvom i interesimai interesima drugihinteresima drugih zajednicadrugih zajednica izajednica i društavanema mesta zamesta za verskuza versku netrpeljivostversku netrpeljivost inetrpeljivost i rasizam

U ovom svetu gde nema tihih kutaka, nema lakog bega od istorije, od nemira, od grozne bučne galame.Posle bombardovanja Hirošime, video sam fotografiju zida jedne kuće gde su senke ljudi koji su tu živeli bile vatrom utisnute u zid zbog intenziteta bombe. Ljudi više nema, ali senke su ostale.Danas, mladom čoveku nije dozvoljeno da radi, jer nema slobodnih radnih mesta, zapravo sva ta potencijalna mesta su popunjena nekim dosadnim, starim, olinjalim tipovima, koji ništa ne preduzimaju da se izvučemo iz blata u koje smo se zaglibili. To opet znači da je mladima – željnim znanja i progresa – sve uskraćeno. A najviše životne radosti! Kako neki mladić može sebi da obezbedi penziju, kad nema posla do trideset i neke godine? U ovom trenutku, mi mladi nemamo budućnosti.Ko na ruci nema ranu, može nositi otrov na dlanu. Otrov ne prodire gde nema rane; nema zla za onoga ko ga ne čini.Oni govore o neuspehu socijalizma, ali gde je uspeh kapitalizma u Africi, Aziji i Latinskoj Americi?Psi su mudri. Oni otpuze do neko tihog mesta, ližu rane i ne pridružuju se svetu dok nisu opet celi.