U složenom svetu gde su sreća i uspeh jedne zajednice usko povezani sa zadovoljstvom i interesima drugih zajednica i društava, nema mesta za versku netrpeljivost i rasizam. - Činija Citata

U složenom svetu gde su sreća i uspeh jedne zajednice usko povezani sa zadovoljstvom i interesima drugih zajednica i društava, nema mesta za versku netrpeljivost i rasizam.


u-sloenom-svetu-gde-su-srea-i-uspeh-jedne-zajednice-usko-povezani-zadovoljstvom-i-interesima-drugih-zajednica-i-drutava-nema-mesta-za-versku
dalaj lamasloženomsvetugdesusrećauspehjednezajedniceuskopovezanizadovoljstvominteresimadrugihzajednicadrutavanemamestazaverskunetrpeljivostrasizamu složenomsloženom svetusvetu gdegde susu srećasreća ii uspehuspeh jednejedne zajednicezajednice uskousko povezanipovezani sasa zadovoljstvomzadovoljstvom ii interesimainteresima drugihdrugih zajednicazajednica ii društavanema mestamesta zaza verskuversku netrpeljivostnetrpeljivost ii rasizamu složenom svetusloženom svetu gdesvetu gde sugde su srećasu sreća isreća i uspehi uspeh jedneuspeh jedne zajednicejedne zajednice uskozajednice usko povezaniusko povezani sapovezani sa zadovoljstvomsa zadovoljstvom izadovoljstvom i interesimai interesima drugihinteresima drugih zajednicadrugih zajednica izajednica i društavanema mesta zamesta za verskuza versku netrpeljivostversku netrpeljivost inetrpeljivost i rasizam

Danas, mladom čoveku nije dozvoljeno da radi, jer nema slobodnih radnih mesta, zapravo sva ta potencijalna mesta su popunjena nekim dosadnim, starim, olinjalim tipovima, koji ništa ne preduzimaju da se izvučemo iz blata u koje smo se zaglibili. To opet znači da je mladima – željnim znanja i progresa – sve uskraćeno. A najviše životne radosti! Kako neki mladić može sebi da obezbedi penziju, kad nema posla do trideset i neke godine? U ovom trenutku, mi mladi nemamo budućnosti.Zapravo, ne volim žurke. Preferiram veče sa četiri prijatelja koji sede i večeraju. Prezirem klubove i ne volim mesta gde je buka tako glasna da ne možete da pričate sa ljudima.U svakom slučaju zakone formira vladajuća elita za vlastite interese. Demokratija proizvodi demokratske zakone, tirani proizvode autokratske zakone i tako dalje. Sa formiranjem zakona određuje se, šta je dobro za subjekte i šta služi njihovim interesima. Ko krši zakone, označavaju ga kao grešnika i kažnjavaju ga.” (Država)U ovom svetu gde nema tihih kutaka, nema lakog bega od istorije, od nemira, od grozne bučne galame.Droge su gubitak vremena. One uništavaju tvoje sećanje i tvoje samopoštovanje, kao i sve što ide sa tvojim samopouzdanjem. U njima nema ništa dobro.Oni koji izdaju i štampaju papirni novac mogli bi sa jedne strane svake novčanice štampati i uputstva za upotrebu. Mnogi građani imaju para, ali ne znaju šta sa njima da rade.