U neprestanoj smeni stvari i najjači bi mogli zatrebati pomoć najslabijih.


u-neprestanoj-smeni-stvari-i-najjai-bi-mogli-zatrebati-pomo-najslabijih
ezopneprestanojsmenistvarinajjačibimoglizatrebatipomoćnajslabijihu neprestanojneprestanoj smenismeni stvaristvari ii najjačinajjači bibi moglimogli zatrebatizatrebati pomoćpomoć najslabijihu neprestanoj smenineprestanoj smeni stvarismeni stvari istvari i najjačii najjači binajjači bi moglibi mogli zatrebatimogli zatrebati pomoćzatrebati pomoć najslabijihu neprestanoj smeni stvarineprestanoj smeni stvari ismeni stvari i najjačistvari i najjači bii najjači bi moglinajjači bi mogli zatrebatibi mogli zatrebati pomoćmogli zatrebati pomoć najslabijihu neprestanoj smeni stvari ineprestanoj smeni stvari i najjačismeni stvari i najjači bistvari i najjači bi moglii najjači bi mogli zatrebatinajjači bi mogli zatrebati pomoćbi mogli zatrebati pomoć najslabijih

Postoji stvarna opasnost da bi kompjuteri mogli razviti inteligenciju i preuzeti stvari u svoje ruke. Mi hitno trebamo razviti direktne konekcije prema ljudskom mozgu kako bi kompjuteri mogli dodati nove stvari ljudskoj inteligenciji umesto da joj budu suprotnost.U ljubavi iskustvo ništa ne znači. U stvari, kad skupimo toliko iskustva da bismo mogli da budemo savršeni ljubavnici, tada smo već previše stari da bismo se mogli njime koristiti.Vera nam treba da bi se mogli nadati, nada da bi mogli živeti, a ljubav da bi mogli kao kulturan narod živeti.Postoje mnoge stvari koje bismo odbacivali, kada se ne bismo bojali da bi ih drugi mogli pokupiti.Osim ako nije LUDA, STRASTVENA i POSEBNA i pomalo BOLESNA, ljubav je gubljenje vremena. U životu ima previše prosečnih stvari. Ljubav ne bi trebala biti jedna ...Kad bi ona bila pahuljica, ja bih sigurno bio januar. I ne bi nas mogli zamisliti jedno bez drugoga.