U iskrenom prijateljstvu, najvredniji poklon koji možemo dobiti je ispružena ruka i otvoreno srce. Kad osetiš da je neko otvorio svoju dušu pred tobom kao ...


u-iskrenom-prijateljstvu-najvredniji-poklon-koji-moemo-dobiti-ispruena-ruka-i-otvoreno-srce-kad-oseti-da-neko-otvorio-svoju-u-pred-tobom-kao
iskrenomprijateljstvunajvrednijipoklonkojimožemodobitiispruženarukaotvorenosrcekadosetidanekootvoriosvojuduupredtobomkaou iskrenomiskrenom prijateljstvunajvredniji poklonpoklon kojikoji možemomožemo dobitidobiti jeje ispruženaispružena rukaruka ii otvorenootvoreno srcekad osetišosetiš dada jeje nekoneko otvoriootvorio svojusvoju dušudušu predpred tobomtobom kaokaou iskrenom prijateljstvunajvredniji poklon kojipoklon koji možemokoji možemo dobitimožemo dobiti jedobiti je ispruženaje ispružena rukaispružena ruka iruka i otvorenoi otvoreno srcekad osetiš daosetiš da jeda je nekoje neko otvorioneko otvorio svojuotvorio svoju dušusvoju dušu preddušu pred tobompred tobom kaotobom kao

Sakriti bilo šta od onih sa kojima sam vezan nije deo moje prirode. Nikada ne mogu zatvoriti svoje usne pred onim kome sam otvorio svoje srce.Sakriti bilo šta od onih sa kojima sam vezan nije dio moje prirode. Nikada ne mogu zatvoriti svoje usne pred onim kome sam otvorio svoje srce.Kad bi nam neko ponudio besmrtnost na zemlji, ko bi htio primiti taj žalosni poklon.Nemoj nikad do dna razotkrivati svoje srce ni svoju dušu.Ljubav se može isprositi, kupiti, dobiti na poklon, naći na ulici ali se ne može silom oteti.Teško se pretvarati pred slijepcem koji kroz srce gleda.