Tudje mane imamo pred očima, a naše su iza ledja.


tudje-mane-imamo-pred-oima-a-nae-su-iza-ledja
latinske poslovicetudjemaneimamopredočimanaesuizaledjatudje manemane imamoimamo predpred očimanaše susu izaiza ledjatudje mane imamomane imamo predimamo pred očimaa naše sunaše su izasu iza ledjatudje mane imamo predmane imamo pred očimaa naše su izanaše su iza ledjatudje mane imamo pred očimaa naše su iza ledja

Muškarci su hrabri pred smrću, a žene pred životom: muškarci pred drugim muškarcem, a žene pred celom sudbinom.Ljubav i mržnja veo su pred očima: prvi dopušta da vidimo samo dobro, a drugi samo zlo.Muškarci su hrabri pred smrću, a žene pred životom. Muškarci pred drugim muškarcem, a žene pred celom sudbinom.Ko me iza ledja kudi, taj me se boji, a ko me u oči hvali, taj me prezire.Naše naučne moći su nadmašile naše duhovne moći. Sada imamo navođene projektile i zalutale ljude.Tudje čuvaj, a svoje kako znaš.