Troje može čuvati tajnu ukoliko je dvoje od njih mrtvo. - Činija Citata

Troje može čuvati tajnu ukoliko je dvoje od njih mrtvo.


troje-moe-uvati-tajnu-ukoliko-dvoje-od-njih-mrtvo
bendžamin frenklintrojemožečuvatitajnuukolikodvojeodnjihmrtvotroje možemože čuvatičuvati tajnutajnu ukolikoukoliko jeje dvojedvoje odod njihnjih mrtvotroje može čuvatimože čuvati tajnučuvati tajnu ukolikotajnu ukoliko jeukoliko je dvojeje dvoje oddvoje od njihod njih mrtvotroje može čuvati tajnumože čuvati tajnu ukolikočuvati tajnu ukoliko jetajnu ukoliko je dvojeukoliko je dvoje odje dvoje od njihdvoje od njih mrtvotroje može čuvati tajnu ukolikomože čuvati tajnu ukoliko ječuvati tajnu ukoliko je dvojetajnu ukoliko je dvoje odukoliko je dvoje od njihje dvoje od njih mrtvo

Trojica mogu zadržati jednu tajnu, ukoliko su dvojica od njih mrtva.Otišli su u kafe sličan bilo kom drugom, koji je te noći bio drugačiji, jer su njih dvoje bili tamo i voleli se.Ne možete odvojiti mir od slobode, jer niko ne može imati mir osim ukoliko je slobodan.Mogu voleti za dvoje, mogu moliti za dvoje, ako treba mogu i govoriti za dvoje. Ali boriti se? To ne mogu. To je previše, i za mene.Brak: tako zovem volju dvoje koji žele ostvariti jedno, koje će biti više nego ono dvoje koje ga je ostvarilo.Zar može čovjek tako potpuno uspavati svoju savjest? Zar može prekinuti misao , kao konac, i zabraniti sebi razmičljanje o posljedicama, ne želeći da zna za njih? Eto, izgleda da može..Nagon nas brani potpunim zaboravom, da bi nas spasao od mučenja zbog odgovornosti...