Toliko su se voleli da su u jednom trenutku zaboravili zašto su zajedno.


toliko-su-se-voleli-da-su-u-jednom-trenutku-zaboravili-zato-su-zajedno
simo popovićtolikosusevolelidajednomtrenutkuzaboravilizatozajednotoliko susu sese volelivoleli dada susu uu jednomjednom trenutkutrenutku zaboravilizaboravili zaštozašto susu zajednotoliko su sesu se volelise voleli davoleli da suda su usu u jednomu jednom trenutkujednom trenutku zaboravilitrenutku zaboravili zaštozaboravili zašto suzašto su zajednotoliko su se volelisu se voleli dase voleli da suvoleli da su uda su u jednomsu u jednom trenutkuu jednom trenutku zaboravilijednom trenutku zaboravili zaštotrenutku zaboravili zašto suzaboravili zašto su zajednotoliko su se voleli dasu se voleli da suse voleli da su uvoleli da su u jednomda su u jednom trenutkusu u jednom trenutku zaboraviliu jednom trenutku zaboravili zaštojednom trenutku zaboravili zašto sutrenutku zaboravili zašto su zajedno

Mnogi naši vršnjaci hteli su da idu u rat ali nisu smeli. I dogodilo se ono što se često događa: Danas pamte samo da su hteli, a zaboravili su da nisu smeli.Najveći životni promašaji su ljudi koji ne shvate koliko su bili blizu uspeha u trenutku kada su odustali.Najveći životni promašaji su ljudi koji ne shvate koliko su bili blizu uspjeha u trenutku kada su odustali.Svi koji su povjerovali u moć znanja i nešto naučili, osjetili su koliko su pogriješili. Ali se više nije imalo kud. Ono što su jednom naučili nisu mogli lako zaboraviti. Posljedice lakomislenog učenja pretrpjeli su svi koji su učili: oni koji su samo osjetili ukus znanja, a pogotovo oni koji su stekli najviše obrazovanje.Otišli su u kafe sličan bilo kom drugom, koji je te noći bio drugačiji, jer su njih dvoje bili tamo i voleli se.Dozvoljavam da kleveću žene samo oni koji priznaju da su zaboravili kako su imali majku.