Toliko si ruzan da kada stavis slike na komp antivirus ih sam obrise :D


toliko-ruzan-da-kada-stavis-slike-na-komp-antivirus-ih-sam-obrise-d
tolikoruzandakadastavisslikenakompantivirusihsamobrisetoliko sisi ruzanruzan dada kadakada stavisstavis slikeslike nana kompkomp antivirusantivirus ihih samsam obrisetoliko si ruzansi ruzan daruzan da kadada kada staviskada stavis slikestavis slike naslike na kompna komp antiviruskomp antivirus ihantivirus ih samih sam obrisetoliko si ruzan dasi ruzan da kadaruzan da kada stavisda kada stavis slikekada stavis slike nastavis slike na kompslike na komp antivirusna komp antivirus ihkomp antivirus ih samantivirus ih sam obrisetoliko si ruzan da kadasi ruzan da kada stavisruzan da kada stavis slikeda kada stavis slike nakada stavis slike na kompstavis slike na komp antivirusslike na komp antivirus ihna komp antivirus ih samkomp antivirus ih sam obrise

Toliko reklama pustaju na tv da zaboravim sta sam gledala pre nego ih puste :(Toliko sam pornica pogledala noces , da znam sve na pamet da ih odglumim ! 3:)Toliko si ruzna da kad ukljucis kompjuter Windows ti ne kaze ni Welcome! :DImao sam puno takvih dana u životu i pamtim ih samo po tome što sam ih zaboravio. Oni su kao slike u dječijim farbankama koje ožive tek kad se oko njih potrudiš, i ja sam, kao i svi, preskočio mnogo stranica tragajući za slikama koje ću lakše obojiti.Toliko si maski izmijenjao da više ni sam ne znaš koje je tvoje pravo lice!Ne zamerite na mojoj lepoti, prosto sam morala da se rodim :D :D :D