Tko svoga sluša, teško njemu, a tko nikoga ne sluša, još teže mu.


tko-svoga-slua-teko-njemu-a-tko-nikoga-ne-slua-jo-tee-mu
hrvatske poslovicetkosvogasluatekonjemutkonikoganejotežemutko svogasvoga slušateško njemutko nikoganikoga nene slušajoš težeteže mutko svoga slušaa tko nikogatko nikoga nenikoga ne slušajoš teže mua tko nikoga netko nikoga ne slušaa tko nikoga ne sluša

Ko hoće magarca da jaše mora muziku da mu sluša.Čovjek koji sluša razum izgubljen je: razum sputava sve one čiji duh nije dovoljno snažan da mu se odupre.Nijedan osjećaj čovjek ne podnosi tako teško kao sažaljenje, pogotovo ako ga zaslužuje. Mržnja ga krijepi, daje mu života, budi u njemu osvetu; samilost ubija i još više slabi njegovu nemoć.Uspjeh jedne šale leži u uhu onoga koji sluša, a ne u jeziku onoga koji kaže.Čestita žena zapoveda svome mužu time što ga sluša.Mudra devojka poljubi, ali ne voli, sluša, ali ne veruje, i ostavlja pre nego što je ostavljena.