Time što vam ne čine zlo, zli ljudi misle da vam čine mnoga dobra.


time-to-vam-ne-ine-zlo-zli-ljudi-misle-da-vam-ine-mnoga-dobra
ezoptimetovamnečinezlozliljudimisledamnogadobratime štošto vamvam nene činečine zlozli ljudiljudi mislemisle dada vamvam činečine mnogamnoga dobratime što vamšto vam nevam ne činene čine zlozli ljudi misleljudi misle damisle da vamda vam činevam čine mnogačine mnoga dobratime što vam nešto vam ne činevam ne čine zlozli ljudi misle daljudi misle da vammisle da vam čineda vam čine mnogavam čine mnoga dobratime što vam ne činešto vam ne čine zlozli ljudi misle da vamljudi misle da vam činemisle da vam čine mnogada vam čine mnoga dobra

Time što vam ne čine zlo, zli ljudi misle da vam čine mnoga dobraLjudi nikada ne čine zlo sa toliko entuzijazma i doslednosti osim kada ga čine iz religijskih ubeđenja.Sve što vam treba tražite od dobrih ljudi. Oni nemaju mnogo, ali misle da ni to ne zaslužuju.Svetu ne preti opasnost od ljudi koji čine zlo nego od onih koji to dopuštaju.Najgora stvar u situaciji kada ste poznati jeste da su ljudi uvek fini sa vama. Dok pričate sa nekim svi se slažu sa vama, makar rekli i nešto potpuno ludo. Potrebni su vam ljudi koji će vam govoriti ono što ne želite da čujete.Niti jedno zadovoljstvo nije zlo, ali stvari koje čine određena zadovoljstva nameću neprilike mnogo puta veće od samih zadovoljstava.