Tišina koja je nastala nikako mi se nije dopadala. Dovoljno sam odrastao da znam da se najgore vesti, najlakše saopštavaju ćutanjem.


tiina-koja-nastala-nikako-mi-se-nije-dopadala-dovoljno-sam-odrastao-da-znam-da-se-najgore-vesti-najlake-saoptavaju-utanjem
Đorđe balaševićtiinakojanastalanikakomisenijedopadaladovoljnosamodrastaodaznamnajgorevestinajlakesaoptavajućutanjemtišina kojakoja jeje nastalanastala nikakonikako mimi sese nijenije dopadaladovoljno samsam odrastaoodrastao dada znamznam dada sese najgorenajgore vestinajlakše saopštavajusaopštavaju ćutanjemtišina koja jekoja je nastalaje nastala nikakonastala nikako minikako mi semi se nijese nije dopadaladovoljno sam odrastaosam odrastao daodrastao da znamda znam daznam da seda se najgorese najgore vestinajlakše saopštavaju ćutanjemtišina koja je nastalakoja je nastala nikakoje nastala nikako minastala nikako mi senikako mi se nijemi se nije dopadaladovoljno sam odrastao dasam odrastao da znamodrastao da znam dada znam da seznam da se najgoreda se najgore vestitišina koja je nastala nikakokoja je nastala nikako mije nastala nikako mi senastala nikako mi se nijenikako mi se nije dopadaladovoljno sam odrastao da znamsam odrastao da znam daodrastao da znam da seda znam da se najgoreznam da se najgore vesti

Dok sam bio mali vjerovao sam da je novac najvažnija stvar na svijetu. Sada kada sam odrastao, sada to znam.Išao sam u Zimbabve. Sada znam kako se belci osećaju u Americi – opusteno! To znam, jer kada sam čuo policijsku sirenu tamo, znao sam da nije zbog mene.Dovoljno mlada da znam da mogu, dovoljno stara da znam da ne trebam, dovoljno luda da svejedno to uradim… xDZnate, stvarno sam kreten kad sam smoren. Tada tražim nevolju. Nikada nisam odrastao. Ja sam klošar i pijanac. Dajte mi par pića i obračunaću se sa celim svetom.Kada sam zaista počeo voleti sebe, shvatio sam koliko može biti uvredljivo kada pokušavam da nateram nekoga da radi ono što ja hoću, iako znam da trenutak nije pravi i da ta osoba nije spremna za to, pa čak i onda kada sam ta osoba ja. Danas, ja to zovem poštovanje.Ja verujem u religiju koja veruje u slobodu. Kad god sam trebao prihvatiti religiju koja mi nije dozvoljavala borbu za moj narod oterao sam tu religiju bestraga.