ti si moj najljepsi san E…..


ti-moj-najljepsi-san-e
timojnajljepsisane…ti sisi mojmoj najljepsinajljepsi sansan e…ti si mojsi moj najljepsimoj najljepsi sannajljepsi san e…ti si moj najljepsisi moj najljepsi sanmoj najljepsi san e…ti si moj najljepsi sansi moj najljepsi san e…

Da, mnogo te volim, kao što nikada nisam volela, i upravo zbog toga odlazim, jer ako ostanem san će se pretvoriti u stvarnost, želju da se poseduje, da se zaželi da tvoj život postane moj. Uostalom, sve ono što ljubav pretvara u ropstvo. Bolje je ovako: san.Sanjaj bar jedan moj san tada shvatićeš sve♥♥♥♥Ali opet sam se sjetila realnosti, koja mi je govorila da ne zaboravim da moj san ostavim netaknutim, i da ne padnem u zamke sudbine.Ali opet sam se setila realnosti, koja mi je govorila da ne zaboravim da moj san ostavim netaknutim, i da ne padnem u zamke sudbine.Svi misle da je ženski san naći savršenog muškarca….Aha,svakako,pff… naš san je jelo koje ne deblja xD =))))Kad je ljubav strijelu odapela i duboko u moje srce prodrla, sve su pore mog tijela klicale: Oh, moj dragane! Oh, dragi moj! Ne bijahu usne potrebne.