Ti kažeš B, ljudi razumeju C, ispričaju D a svi ostali dodaju abecedu.


ti-kae-b-ljudi-razumeju-c-ispriaju-d-a-svi-ostali-dodaju-abecedu
tikaželjudirazumejuispričajusviostalidodajuabeceduti kažeškažeš bljudi razumejurazumeju cispričaju dsvi ostaliostali dodajudodaju abeceduti kažeš bljudi razumeju cd a svia svi ostalisvi ostali dodajuostali dodaju abeceduispričaju d a svid a svi ostalia svi ostali dodajusvi ostali dodaju abeceduispričaju d a svi ostalid a svi ostali dodajua svi ostali dodaju abecedu

Svi ljudi poput nas su mi, a svi ostali su oni.Verujem u Boga, ali ne verujem da je on jedno biće, dugobradi starac na nebu. Verujem da je ono što ljudi nazivaju Bogom u svima nama. Verujem kako su Isus, Muhamed, Buda i svi ostali bili potpuno u pravu. Pogrešili su samo ljudi koji su prevodili i tumačili njihove poruke.U svetu postoji 5000 jezika, al’ srednji prst svi razumeju. xDNe može se voleti ono što se ne poznaje. Bilo da je reč o čoveku ili o narodu. Budite sigurni da svi oni koji svoj narod prestaju da razumeju i gube vezu sa njim, odmah i u istoj meri gube i veru očeva, postaju ili ateisti ili ravnodušni ljudi.Ukoliko kažeš ljudima gde da odu, ali im ne kažeš kako da dođu tamo, iznenadićeš se rezultatima.Preduzimljivi ljudi su oni koji jednostavno razumeju da je veoma mala razlika između prepreke i prilike, pa su u stanju da oboje okrenu u svoju korist.