Tama ne može otjerati tamu, samo svjetlost to može učiniti. Mržnja ne može otjerati mržnju, samo ljubav to može učiniti.


tama-ne-moe-otjerati-tamu-samo-svjetlost-to-moe-uiniti-mrnja-ne-moe-otjerati-mrnju-samo-ljubav-to-moe-uiniti
martin luter kingtamanemožeotjeratitamusamosvjetlosttoučinitimržnjamržnjuljubavtama nene možemože otjeratiotjerati tamusamo svjetlostmože učinitimržnja nene možemože otjeratiotjerati mržnjusamo ljubavmože učinititama ne možene može otjeratimože otjerati tamusvjetlost to možemržnja ne možene može otjeratimože otjerati mržnjuljubav to možetama ne može otjeratine može otjerati tamusamo svjetlost to možesvjetlost to može učinitimržnja ne može otjeratine može otjerati mržnjusamo ljubav to moželjubav to može učinititama ne može otjerati tamusamo svjetlost to može učinitimržnja ne može otjerati mržnjusamo ljubav to može učiniti

Mrak ne može proterati mrak; samo svetlo to može. Mržnja ne može proterati mržnju; samo ljubav to može.Dobra volja ako nije prosvijećena, može učiniti isto toliko zla, koliko i samo zlo.Sve može biti. Ali jedno ne može: ne može biti da će posve i zauvjek nestati velikih i umnih a duševnih ljudi koji će za božju ljubav podizati trajne građevine, da bi zemlja bila ljepša i čovjek na njoj živio lakše i bolje. Kad bi njih nestalo, to bi značilo da će i božja ljubav ugasnuti i nestati sa svijeta. To ne može biti.Samo snaga može da sarađuje. Slabost može samo da moli.Čast se ne može oduzeti, ona se može samo izgubiti.Čast se ne može oduzeti, ona se može samo izgubiti.