Tada sam se jedini put usudio da je pitam zasto me voli.Odgovorila je: "Ne znam, a iskreno govoreći, i ne zanima me da znam." - Činija Citata

Tada sam se jedini put usudio da je pitam zasto me voli.Odgovorila je:


tada-sam-se-jedini-put-usudio-da-pitam-zasto-me-voliodgovorila-ne-znam-a-iskreno-govorei-i-ne-zanima-me-da-znam
paulo koeljotadasamsejediniputusudiodapitamzastomevoliodgovorilaneznamiskrenogovorećinezanimaznamtada samsam sese jedinijedini putput usudiousudio dada jeje pitampitam zastozasto mene znamiskreno govorećii nene zanimazanima meme datada sam sesam se jedinise jedini putjedini put usudioput usudio dausudio da jeda je pitamje pitam zastopitam zasto mea iskreno govorećii ne zanimane zanima mezanima me datada sam se jedinisam se jedini putse jedini put usudiojedini put usudio daput usudio da jeusudio da je pitamda je pitam zastoje pitam zasto mei ne zanima mene zanima me datada sam se jedini putsam se jedini put usudiose jedini put usudio dajedini put usudio da jeput usudio da je pitamusudio da je pitam zastoda je pitam zasto mei ne zanima me da

Tada sam se jedini put usudio da je pitam zasto me voli. Odgovorila je: Ne znam, a iskreno govoreći, i ne zanima me da znam.ah ona me je terala da idem u box ja iso ma nek me udara nek me boli… al da znam da me ona voliKada me ona voli, ne znam od čega živim. Ne jedem, zaboravljam da dišem i vrlo često umirem.Izuzetno sam voljan da pobedim i rado prihvatam izazove. Dobijanje bodova za titule i takve stvari… zvuči možda loše, mada me ne zanima kako zvuči – meni to ide od ruke. Ne predstavlja mi izazov da osvojim dovoljno bodova za titulu, jer znam da mogu.I ne znam šta je jače, šta je važnije, i zato se ispitujemo i čekamo. Bez ikakve logike, dirnut sam što osjećam da sam joj potreban i sto me gleda drukčije nego ikoga drugog, a baš toga se bojim. Žao bi mi bilo da joj nanesem bol, a sigurno bi tako bilo. Ili vrlo vjerovatno. Užasavaju me obaveze, mogle bi da budu mučne, a privlači me što ih ona nudi. To rađa nadmoćnost, koja može da bude surova, ali i velikodušna: čuvam se i jednog i drugog.Zagrljaj znači: ti me ne ugrožavaš, ne bojim se biti tako blizu tebe, mogu se opustiti, osjetiti se kao kod kuće, zaštićen sam i neko me razumije. Tradicija kaže da svaki put kada nekog iskreno zagrlimo, dobijemo jos jedan dan života.