Svi za jednog, jedan za sve.


svi-za-jednog-jedan-za-sve
aleksandar dimasvizajednogjedansvesvi zaza jednogjedan zaza svesvi za jednogjedan za sve

Samo čovek koji je osetio krajnji očaj može osetiti krajnje blaženstvo. Svi za jednog, jedan za sve.Nenasilje nije nešto za samo jedan broj odabranih, ono je nešto za sve nas. Ono je jedna vrsta načina života na osnovi respekta za svakog čovjeka i za okolinu. Ono je sredstvo kojim se mogu provesti socijalne i političke promjene i kojim se čovjek može suprotstaviti zlu, a da pri tom ne čini zlo. Ono je potpuno novi način razmišljanja.Onaj koji želi da se obogati za jedan dan će visiti za jednu godinu.Moći dati sebe za jedan trenutak, moći žrtvovati godine za osmeh, to je sreća.Svi darovi, sve ljubaznosti sveta, ne mogu zameniti jedan trenutak zadovoljstva.Ženi treba mnogo muskraca da zaboravi jednog i samo jedan da zaboravii na sve druge.