Svi veruju u nešto i svi, na osnovu činjenice da veruju u nešto, koriste to nešto da opravdaju svoje postojanje.


svi-veruju-u-neto-i-svi-na-osnovu-injenice-da-veruju-u-neto-koriste-to-neto-da-opravdaju-svoje-postojanje
frenk zapasviverujunetosvinaosnovučinjenicedanetokoristetoopravdajusvojepostojanjesvi verujuveruju uu neštonešto ii svina osnovuosnovu činjenicečinjenice dada verujuveruju uu neštonešto dada opravdajuopravdaju svojesvoje postojanjesvi veruju uveruju u neštou nešto inešto i svina osnovu činjeniceosnovu činjenice dačinjenice da verujuda veruju uveruju u neštokoriste to neštonešto da opravdajuda opravdaju svojeopravdaju svoje postojanjesvi veruju u neštoveruju u nešto iu nešto i svina osnovu činjenice daosnovu činjenice da verujučinjenice da veruju uda veruju u neštokoriste to nešto danešto da opravdaju svojeda opravdaju svoje postojanjesvi veruju u nešto iveruju u nešto i svina osnovu činjenice da verujuosnovu činjenice da veruju učinjenice da veruju u neštokoriste to nešto da opravdajunešto da opravdaju svoje postojanje

Celokupna borba za osnovu ima obmanu. Zato, kada ste spremni za napad, delujte nesposobno. Kada koristite svoje snage, delujte neaktivno. Kada ste blizu, naterajte ih da veruju da ste daleko. Kada ste daleko, naterajte ih da veruju da ste blizu.Svi oni, koji traže nešto važno, nešto dragoceno, nešto što su davno izgubili, koračaju na isti način. Poznaćete ih po tome što ih na ulici ništa drugo ne zanima: samo gledaju ispred sebe, samo gledaju i traže, traže…Možete reći da sam krenuo bez ičega, ali to nije tačno. Svi smo započeli sa svime što postoji. Samo je stvar u tome kako mi to upotrebljavamo da nešto omogućimo.Svaki čovjek dobro zna da na svijetu živi samo jednom, da je on nešto jedinstveno, i da ni u najrjeđem slučaju ne može od tako divne šarolike raznovrsnosti po drugi put nastati nešto tako jedinstveno kao što je on.Zlo nije nešto nadljudsko, to je nešto manje od čoveka.Podsećanje na to da ćete umreti je najbolji način da ne upadnete u zamku i pomislite kako nešto možete da izgubite.