Svi oni, koji traže nešto važno, nešto dragoceno, nešto što su davno izgubili, koračaju na isti način. Poznaćete ih po tome što ih na ulici ništa drugo ne zanima: samo gledaju ispred sebe, samo gledaju i traže, traže…


svi-oni-koji-trae-neto-vano-neto-dragoceno-neto-to-su-davno-izgubili-koraaju-na-isti-nain-poznaete-ih-po-tome-to-ih-na-ulici-drugo-ne-zanima-samo
momo kaporsvionikojitraženetovažnodragocenotosudavnoizgubilikoračajunaistinačinpoznaćeteihpotomeulicinitadrugonezanimasamogledajuispredsebetražetraže…svi onikoji tražetraže neštonešto važnonešto dragocenonešto štošto susu davnodavno izgubilikoračaju nana istiisti načinpoznaćete ihih popo tometome štošto ihih nana uliciulici ništaništa drugodrugo nene zanimasamo gledajugledaju ispredispred sebesamo gledajugledaju ii tražekoji traže neštotraže nešto važnonešto što sušto su davnosu davno izgubilikoračaju na istina isti načinpoznaćete ih poih po tomepo tome štotome što ihšto ih naih na ulicina ulici ništaulici ništa drugoništa drugo nedrugo ne zanimasamo gledaju ispredgledaju ispred sebesamo gledaju igledaju i traže

Traži se jedna polovna nedelja,bez vesti o nesrećama i ratovima! Traže se prijatelji, makar dotrajali, svi oni iščezli, raseljeni, izgubljeni, poženjeni, traže se svi oni što su nas raznosili komad po komad, deo po deo: delove našeg vremena, naše ljubavi, traže se da vrate ljubav.Svi koji su povjerovali u moć znanja i nešto naučili, osjetili su koliko su pogriješili. Ali se više nije imalo kud. Ono što su jednom naučili nisu mogli lako zaboraviti. Posljedice lakomislenog učenja pretrpjeli su svi koji su učili: oni koji su samo osjetili ukus znanja, a pogotovo oni koji su stekli najviše obrazovanje.Promene su zakon života. A oni koji gledaju samo na prošlost ili sadašnjost sigurno će propustiti budućnost.Svaki čovjek dobro zna da na svijetu živi samo jednom, da je on nešto jedinstveno, i da ni u najrjeđem slučaju ne može od tako divne šarolike raznovrsnosti po drugi put nastati nešto tako jedinstveno kao što je on.Ne možes samo pitati korisnike šta je to što oni žele i onda se truditi da im to i daš. Dok ti to napraviš, oni će poželeti nešto drugo.Većina uspešnih ljudi je nesretna. Zato su i uspešni- oni moraju da stvaraju veru u sebe kroz sebe tako što ostvaruju nešto što će svet primeti.