Svi imaju nekog zbog koga su slabi. E ja imam nekog zbog koga sam jak!


svi-imaju-nekog-zbog-koga-su-slabi-e-ja-imam-nekog-zbog-koga-sam-jak
sviimajunekogzbogkogasuslabijaimamsamjaksvi imajuimaju nekognekog zbogzbog kogakoga susu slabie jaja imamimam nekognekog zbogzbog kogakoga samsam jaksvi imaju nekogimaju nekog zbognekog zbog kogazbog koga sukoga su slabie ja imamja imam nekogimam nekog zbognekog zbog kogazbog koga samkoga sam jaksvi imaju nekog zbogimaju nekog zbog koganekog zbog koga suzbog koga su slabie ja imam nekogja imam nekog zbogimam nekog zbog koganekog zbog koga samzbog koga sam jaksvi imaju nekog zbog kogaimaju nekog zbog koga sunekog zbog koga su slabie ja imam nekog zbogja imam nekog zbog kogaimam nekog zbog koga samnekog zbog koga sam jak

Onaj osećaj kad te zaboravi neko koga si voleo najviše na svetu, ko je bio sastavni deo tvog života. I odjednom nestane, ispari … zbog nekog drugog & ...Žena uvek mora da ima nekog koga će mučiti, bilo muža ili ljubavnika.Ja samo ne želim da umrem baš sasvim sam. To nije previše što tražim. Bilo bi lepo da imam nekoga ko brine o meni zbog toga ko sam ja, a ne samo zbog mog novca.Otkricu ti nesto ako dozvolis, nije bitno koga, bitno je koliko nekog volis….Žena uvek mora da ima nekog koga će mučiti, bilo muža bilo ljubavnika.Volim te, ne zbog toga što si ti, već zbog toga šta sam ja kad sam pored tebe.